Gyldig fra

Regeringen vil opsige skatteaftale med Trinidad og Tobago

Som led i indsatsen mod skattely ønsker regeringen, at Danmark opsiger dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Trinidad og Tobago

Abstrakt Skygge

Den caribiske republik Trinidad og Tobago lever ikke op til internationalt anerkendte spilleregler om skatteforhold. Derfor ønsker regeringen nu at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

"Danmark skal ikke have dobbeltbeskatningsoverenskomster med nationer, der ikke lever op til internationalt anerkendte spilleregler om skatteforhold. Derfor vil vi opsige aftalen med Trinidad og Tobago. Det vil betyde, at der i fremtiden kan gælde samme ugunstige forhold her som i de øvrige sortlistelande, og Trinidad og Tobago vil derfor få endnu et incitament til at ændre sine skatteregler," siger skatteminister Morten Bødskov.

Opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster iværksættes kun undtagelsesvist, og den aktuelle opsigelse er baseret på en konkret afvejning. Trinidad og Tobago har eksempelvis stået på EU’s sortliste siden 2017 og har haft god tid til at rette ind med henblik på at blive taget af listen igen.

Regeringens holdning er klar: Sortlistelandene skal hæve deres skattestandarder. De lande skal ikke længere kunne fungere som økonomiske gemmesteder for folk, der ikke vil bidrage til samfundet. 

Regeringen ønsker at opsige overenskomsten med Trinidad og Tobago hurtigst muligt med virkning allerede fra den 1. januar 2022.

Hvis andre lande, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, bliver opført på sortlisten, vil en eventuel beslutning om at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsten tilsvarende være baseret på en konkret vurdering.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk