Gyldig fra

Regeringen sikrer økonomisk håndsrækning til unge landmænd

Et forslag om at indføre en ny sælgerpantebrevsmodel får støtte fra regeringen. Det betyder, at fx unge landmænd i fremtiden får bedre mulighed for at finansiere købet af et landbrug.

Illustrationsfoto

En gård i Danmark er ofte så dyr, at det kan være svært for nye unge landmænd at rejse den nødvendige finansiering.

Fra og med 2020 ser det dog ud til at blive lidt lettere at skaffe finansiering både for landmænd og for andre, der overdrager en erhvervsejendom. Med regeringens støtte sikres flertal for at indføre en ny sælgerpantebrevsmodel.

”Regeringen ønsker et Danmark i balance. Og hvis vi skal lykkes med det, er det vigtigt, at vi skaber gode vilkår for vækst i hele landet. Derfor stemmer vi for forslaget om at indføre en ny model for sælgerpantebreve. Det vil blandt andet give unge håbefulde landmænd bedre mulighed for at komme ind og købe deres første gård – og det kan regeringen kun bakke op om. Vi har derfor også hele tiden været positive over for forslaget”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Den nye model vil give sælgeren af en erhvervsejendom, for eksempel en gård, adgang til at udskyde en del af beskatningen af ejendomsavancen (op til 10 pct. af afståelsessummen), når der i forbindelse med handlen udstedes et sælgerpantebrev. Denne del af skatten vil dermed først skulle betales over en periode på op til 10 år efter afståelsen i stedet for at sælger – som efter de almindelige regler – skal betale skat af den fulde fortjeneste med det samme.

Med de nuværende regler skal sælger betale det fulde beløb i skat, inden pengene kommer ind på kontoen. Men med den nye model kan sælger og køber oprette et sælgerpantebrev, så beskatningen sker over en periode på op til 10 år, i takt med at afdragene betales. 

Dermed vil køberen have bedre mulighed for at optage lån i banken, fordi sælgeren har taget en del af risikoen.

Initiativet indebærer et mindreprovenu på 70 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i varig virkning.

Lovforslaget 2. behandles af Folketinget tirsdag den 17. december.