Gyldig fra

Regeringen sænker skatter og afgifter med 27 mia. kr.

Regeringens skattepolitik har medført, at skatter og afgifter sænkes med godt 27 mia. kr. frem mod 2025. Cirka 18 mia. kr. af lempelserne er trådt i kraft, mens de resterende ca. 9 mia. kr. indfases i de kommende år.

Illustrationsfoto

Regeringen har gjort det billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed i Danmark.

Siden regeringsskiftet i juni 2015 har regeringen gennem brede aftaler gennemført skatte- og afgiftslempelser for i alt 27 mia. kr. (netto) frem mod 2025, opgjort i umiddelbar virkning. Nogle af lempelserne er allerede trådt i kraft, mens andre først får fuld effekt frem mod 2025. I 2019 skønnes skatte- og afgiftslempelserne at udgøre omkring 18 mia. kr., og der er således udsigt til flere skattelempelser de kommende år. Frem mod 2025 vil skatter og afgifter således blive lempet med yderligere 9 mia. kr.

Ud af de i alt godt 27 mia. kr. består godt 12 mia. kr. af lavere personskatter. Det omfatter blandt andet indførelsen af job- og pensionsfradraget for beskæftigede samt, at Bolig­Jobordningen er gjort permanent, hvilket giver danskerne bedre mulighed for eksempelvis at få udskiftet deres vinduer eller få hjælp til rengøringen.

Det er også lykkedes regeringen via flere politiske aftaler at lempe de personrettede afgifter med ca. 6 mia. kr. For borgerne betyder afgiftslempelserne billigere biler og en billigere elregning, ligesom afgifterne er lempet på flere af de varer, som danskerne typisk putter i indkøbskurven. Det gælder eksempelvis afgifter på nødder, vin, øl og sodavand.

For erhvervslivet omfatter lempelserne på 9 mia. blandt andet erhvervenes andel af afskaffelsen af PSO-afgiften, lavere grundskyld og dækningsafgifter samt lempelser af afgifter på grænsehandelsfølsomme varer, som betyder øget omsætning i danske butikker.

”Det glæder mig, at danskerne allerede i 2019 kan mærke en betydelig effekt af, at der har været en borgerlig-liberal regering ved roret de seneste år. Samtidig kan borgere og virksomheder glæde sig over, at der er udsigt til yderligere skatte- og afgiftslemper i de kommende år. 27 mia. kr. i skatte- og afgiftslempelser er et beløb, man kan tage og føle på, og som jeg som skatteminister er meget stolt af. Og jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige, at det beløb ville have været væsentlig lavere med en rød regering og en rød skatteminister i førersædet”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Læs Aktuelle Skattetal her.