Gyldig fra

Regeringen prioriterer velfærd frem for skattelettelser

Omprioriteringsbidraget skal afskaffes og velfærden forbedres, så bedre uddannede unge kan bidrage til at skabe job og vækst. Regningen skal betales ved blandt andet at annullere tre skatterabatter fra den tidligere regering.

Illustrationsfoto

År for år har den tidligere regerings omprioriteringsbidrag forringet vilkårene for Danmarks uddannelser. Det vil regeringen nu gøre op med ved at afskaffe omprioriteringsbidraget og prioritere den fælles velfærd op.

Regeringen vil finansiere forslaget og andre tiltag ved at tilbagerulle den tidligere regerings skatterabat på bo- og gaveafgiften, annullere skattefritagelsen for fri arbejdsmobil og ved at bevare det nuværende loft for aktiesparekontoen.

”Hvor den tidligere regering valgte at prioritere urimelige skattebegunstigelser af særgrupper, så lægger vi fokus på vores fælles velfærd. Regeringen tror helt grundlæggende på, at det er bedre for vores samfund, at vi har stærke uddannelser, stærke unge og en stærk velfærd, end at vi får skatterabatter til særformål. Derfor har vi valgt at rulle tre skatterabatter fra den tidligere regering tilbage og blandt andet bruge pengene på at afskaffe omprioriteringsbidraget”, siger skatteminister Morten Bødskov.

De tre finansieringstiltag bidrager med 1,63 mia. kr. til statens finanser, hvormed der bliver mulighed for at afskaffe omprioriteringsbidraget og prioritere velfærden op.

Fakta: Regeringens finansiering af afskaffelsen af omprioriteringsbidraget, 2020 (2020-niveau)

Tilbagerulning af lempelse af bo- og gaveafgiften 1.000 mio. kr.
Annullering af skattefritagelse af fri arbejdsmobil 570 mio. kr.
Bevarelse af loft for aktiesparekontoen 60 mio. kr.
I alt 1.630 mio. kr.

Kilde: Skatteministeriet