Gyldig fra

Regeringen og Dansk Folkeparti sikrer ro om bilafgifterne

Den nye WLTP-metode til udregning af bilers brændstofforbrug har den seneste tid skabt usikkerhed om bilafgifterne. Det skal ikke være dyrere for danskerne at købe biler. Derfor er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at forlænge den nuværende overgangsordning til udgangen af 2020 for at sikre ro om bilafgifterne og tryghed om beskatningen for nye bilkøbere.

Illustrationsfoto

Danskerne kan trække vejret roligt, hvis de står over for at skulle købe ny bil. Den seneste tid har der været usikkerhed om, hvorvidt den nye WLTP-metode, der er en ny EU-bestemt og mere retvisende metode til at opgøre bilernes brændstofforbrug, ville få bilafgifterne til at stige.

Nu vil regeringen sammen med Dansk Folkeparti sikre ro om bilafgifterne ved at forlænge den nuværende overgangsordning frem til udgangen af 2020. Overgangsordningen stod til at udløbe den 1. april 2019, hvilket potentielt kunne betyde, at nogle biler ville blive dyrere.

For skatteminister Karsten Lauritzen har det været afgørende, at danskerne ikke skal betale mere i afgift på deres nye biler.

”Regeringen har ikke noget ønske om, at den nye og mere retvisende metode til at udregne bilernes brændstofforbrug skulle føre til dyrere biler for danskerne. Tværtimod er vi stolte af, at det med Dansk Folkepartis hjælp er lykkedes at sænke bilbeskatningen væsentligt siden 2015. Derfor vil jeg også gerne kvittere for, at Dansk Folkeparti bakker op om at forlænge overgangsordningen. Vi skal have ro om bilafgifterne, så danskerne også efter den 1. april har sikkerhed for, at bilerne ikke bliver dyrere som følge af noget afgiftsteknik”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Også Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær er glad for, at de danske bilejere ikke pludselig står til at skulle betale mere i registreringsafgift og grøn ejerafgift.

”Brændstofforbruget anvendes til at fastsætte bilafgifterne, og det kan derfor have stor betydning for bilens samlede pris. Det er ensidigt positivt, at vi får en mere retvisende opgørelse af brændstofforbruget, men vi ønsker ikke, at der er en stor usikkerhed om afgifterne efter den 1. april. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi med forlængelsen kan skabe sikkerhed for de fremtidige bilkøbere”, siger skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF).

Konkret er regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at den gældende overgangsordning, hvor brændstofforbruget opgøres efter den hidtidige NEDC2-metode tillagt 10 pct., forlænges indtil udgangen af 2020. Forslaget betyder, at der ikke pr. 1. april 2019 sker ændringer i den måde, hvorpå brændstofforbruget og bilafgifterne for nye biler fastsættes.

Lovforslaget, der udmønter forlængelsen af den gældende overgangsordning, fremsættes fredag den 15. marts og skal hastebehandles i Folketinget, så det kan træde i kraft senest den 1. april 2019.