Gyldig fra

Regeringen lukker fradragsfinte for leasingbiler

Leasingfirmaer har kunnet få fradrag for særligt slidte køretøjer, selv om de var under et halvt år gamle. Det er ikke rimeligt, og derfor er den mulighed nu lukket, siger skatteminister Morten Bødskov.

Illustrationsfoto

I 2017 gennemførte den forrige regering og Dansk Folkeparti en række leasingstramninger. De efterlod dog en mulighed for, at leasingfirmaer har kunnet udnytte et fradrag for særligt slidte køretøjer, selv om de var under et halvt år gamle. Den mulighed lukker regeringen i dag.

”Leasingfirmaerne har kunnet få fradrag i registreringsafgiften for slidte biler, selvom de står som helt nye biler. Helt konkret har de kunnet få fradraget, når bilernes afgiftspligtige værdi efter fire måneder blev genberegnet. Det er lige smart nok og helt uholdbart. Derfor lukker vi nu for den mulighed. Det er det eneste rigtige at gøre”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Registreringsafgiften for leasingbiler blev ændret i 2017, så bilers afgiftspligtige værdi skal genberegnes senest 4 måneder efter første registrering. Tiltaget kom i kølvandet på misbrug af de daværende regler. I den forbindelse blev der ikke taget højde for nogle eksisterende regler om fradrag i registreringsafgiften til biler, der bliver slidt særligt meget - fx udlejningsbiler og politiets civile biler.

Skatteministeriet har efterfølgende konstateret, at det åbnede for utilsigtet brug af fradraget. På den baggrund har Skatteministeriet ændret bekendtgørelsen, så fradraget kun kan anvendes for køretøjer, herunder leasingbiler, der er mindst 6 måneder gamle.

Fakta 1: Eksempel på effekten af ændring af registreringsbekendtgørelsen

Som eksempel kan betragtes en fire måneder gammel bil.

Ved første registrering indregistreres bilen til en pris inkl. moms og registreringsafgift på 260.000 kr.

Fire måneder efter første registrering skal der ske en genberegning af bilens afgiftspligtige værdi på baggrund af handelsprisen for sammenlignelige biler og evt. regulering af registreringsafgift. Sammenlignelige biler på brugtbilsmarkedet er annonceret til en pris inkl. moms og registreringsafgift på 300.000 kr.

Pga. fradragsreglerne udgør handelsprisen, som lægges til grund for beregningen af registreringsafgiften, at udgøre 289.000 kr.

Som følge ændringen af registreringsafgiftsbekendtgørelsen gives der ikke længere fradrag for stand og særlig anvendelse for bilen i eksemplet. Handelsprisen for den konkrete bil vurderes derfor at svare til den annoncerede pris inkl. moms og registreringsafgift for sammenlignelige biler på 300.000 kr. I eksemplet vil det medføre en afgiftsændring på ca. 5.000 kr.

Kilde: Skatteministeriet

 

Fakta 2: Eksempel på afgiftsændring

Kr. Gæld. regl. Forslag
Første registrering – pris inkl. moms og registreringsafgift 260.000 260.000
Genberegning efter fire måneder

 

 

Annonceret pris 300.000 300.000
Handelspris 289.000 300.000
Registreringsafgift 124.000 129.000

Kilde: Skatteministeriet