Gyldig fra

Regeringen kompenserer offentlige kreditorer for afskrevet gæld

Regeringen er sammen med partierne bag den politiske aftale om styrkelse af gældsinddrivelsen enige om at kompensere kommuner og andre offentlige kreditorer med ca. 620 mio. kr. Kompensationen sker som følge af afskrivningen af en del af borgernes gæld til det offentlige. De offentlige kreditorer skal ikke lide last af afskrivningen, siger skatteministeren.

Illustrationsfoto

Kommunerne, DR, forsyningsselskaberne og en lang række øvrige ikke-statslige kreditorer kan nu se frem til at få i alt ca. 620 mio. kr. i kompensation for den gæld, som alle Folketingets partier er enige om bør afskrives som led i Aftale om styrket gældsinddrivelse.

I juni sidste år blev alle Folketingets partier enige om at afskrive en del af danskernes gæld til det offentlige for at rydde op i gældsinddrivelsen, og at der i denne forbindelse skulle drøftes en mulig kompensation af de berørte ikke-statslige kreditorer. De ikke-statslige kreditorers afskrivning er nu opgjort til i alt at være ca. 6,3 mio. gældsposter til en såkaldt kursværdi på ca. 0,6 mia. kr. Siden aftalen blev indgået har skatteminister Karsten Lauritzen haft drøftelser med bl.a. KL om den endelige kompensation.

Nu er der opnået en aftale med kommunerne, der betyder, at de får kompensation svarende til den reelle værdi af den afskrevne gæld fratrukket 18 pct., der svarer til den statslige refusion, som allerede er udbetalt af staten. Dermed får kommunerne til sammen ca. 210 mio. kr. i kompensation.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at der efter et konstruktivt forhandlingsforløb med KL nu er fundet en god løsning.

”Vi indgik en bred politisk aftale sidste år med alle Folketingets partier, hvor vi blev enige om at rydde op i gældsinddrivelsen. Det indebar, at vi måtte rive et stort plaster af og afskrive en del af borgernes gæld til det offentlige”, siger skatteminister Karsten Lauritzen og fortsætter:

”Men det var helt afgørende for at få inddrivelsen tilbage på skinner at rydde op i den kæmpe bunke af små gældsposter, hvor det koster mere at gennemgå og forsøge at inddrive gældsposten end selve værdien af den. Derfor er jeg også glad for, at vi i bred enighed har fundet en rimelig kompensation af bl.a. kommunerne og forsyningsselskaberne.

De har – i øvrigt helt rimeligt – med rette krævet at blive kompenseret for de tab, som de og andre kreditorer har lidt som følge af problemerne med den store oprydning efter EFI”.

Foruden kommunerne står de øvrige ikke-statslige kreditorer som fx DR, forsyningsselskaberne og trafikselskaber til at få fuld kompensation svarende til kursværdien af afskrivningen af danskernes gæld til det offentlige. Kompensationen løber op i ca. 409 mio. kr.

For at kunne kompensere en række af de ikke-statslige kreditorer skal der indgås en egentlig aftale om et afkøb af kreditorens tilgodehavender. Skatteministeriet vil derfor i løbet af efteråret tage kontakt til de ikke-statslige kreditorer for at indgå de endelige aftaler.

Skatteministeriet forventer, at den endelige afskrivning af de ca. 6,3 mio. gældsposter og udbetalingen af kompensation til kreditorerne vil ske inden årets udgang.