Gyldig fra

Regeringen giver ny håndsrækning til små og mellemstore virksomheder for knap 7 mia. kr.

Coronaepidemien rammer mange danske små og mellemstore virksomheders likviditet hårdt. Derfor giver regeringen nu SMV’erne mulighed for at få et rentefrit lån, som svarer til betalingen af A-skat og AM-bidrag i januar. Skatteminister Morten Bødskov understreger, at det er afgørende at få virksomhederne godt gennem krisen.

Mennesker

Når de små og mellemstore virksomheder skal betale A-skat og AM-bidrag til januar, står mange af dem overfor en uoverstigelig likvidtetsudfordring som følge af coronakrisen.

Derfor foreslår regeringen nu at udvide momslåneordningen for små og mellemstore virksomheder til også at omfatte et rentefrit lån til betaling af A-skat og AM-bidrag i januar.

”Vores små og mellemstore virksomheder er en helt central del af dansk økonomi. De består af helt almindelige danskere, som hver dag bidrager med innovation, udvikling og arbejdspladser i Danmark. Derfor er det afgørende for regeringen at give dem en solid hjælpende hånd – til gavn for både virksomhederne, lønmodtagerne og dansk økonomi”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Særligt virksomhederne i oplevelsesøkonomien er hårdt ramt af de restriktioner, som coronaepidemien har medført. Derfor forventer regeringen, at det særligt er de virksomheder, der vil benytte sig af muligheden for at få et lån.

Det er forventningen, at lånet kan blive udbetalt allerede i starten af februar. Forslaget vil kunne styrke likviditeten for små og mellemstore virksomheder med samlet set knap 7 mia. kr.

”I januar skal de små og mellemstore virksomheder betale A-skat og AM-bidrag for knap 7 milliarder kroner. Det kan være en stor udfordring for mange virksomheder. Derfor er jeg glad for, at vi med tiltaget lader virksomhederne låne pengene rentefrit, så de får bedre mulighed for at komme helskindet gennem krisen”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Løsningen er valgt frem for en udskydelse af betalingen af A-skat og AM-bidrag, fordi en udskydelse først ville kunne blive implementeret fra april. Ordningen vil udgøre statsstøtte, og der pågår derfor drøftelser med EU-Kommissionen om godkendelse af ordningen. Desuden vil det være nødvendigt med en hastebehandling af lovforslaget i Folketinget.

Læs mere

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk