Gyldig fra

Regeringen er klar med forslag om at øge virksomhedernes likviditet med yderligere 73 mia. kroner

For at afbøde de økonomiske konsekvenser af coronakrisen har regeringen og Folketingets partier vedtaget omfattende hjælpepakker for at holde hånden under danske lønmodtagere og virksomheder.

Arbejde6

Regeringen og Folketingets partier har allerede ad flere omgange givet danske virksomheder en hjælpende hånd i løbet af corona-nedlukningerne, bl.a. i form af udskudte betalingsfrister og rentefri låneordninger for A-skat, AM-bidrag og moms. Nu er regeringen klar med yderligere hjælp til likviditeten for op til 73 mia. kr. Dermed er der samlet set stillet godt 560 mia. kr. til rådighed for virksomhederne det seneste år. 

”Genåbningen af samfundet kommer til at strække sig over en længere periode. Jeg er glad for, at vi sammen med et bredt flertal af Folketingets partier løbende har kunne stille likviditet og hjælpeordninger til rådighed for virksomhederne og dermed sikre danske job. Med det her forslag tilbyder vi yderligere likviditet for op imod 73 mia. kr.,” siger skatteminister Morten Bødskov. 

Regeringen foreslår at oprette nye rentefrie låneordninger for virksomhedernes betaling af A-skat, AM-bidrag og moms. Den nye A-skattelåneordning vil gælde for alle virksomheder for den ordinære betaling af A-skat og AM-bidrag i april 2021 og den udskudte betaling i maj 2021. Lånene skal betales tilbage den 1. februar 2023 og den 1. maj 2023. Den nye momslåneordning vil gælde for mellemstore virksomheder for moms for 1. kvartal 2021, der skal afregnes den 1. juni 2021. Lånet skal betales tilbage den 1. november 2022. 

Momslån er relevant for virksomheder, der har en omsætning og dermed står til at skulle betale moms i juni. Det kan fx være restauranter som sælger take-away, og dermed har tilstrækkeligt meget aktivitet til ikke at være omfattet af kompensationsordningerne, men som fortsat ikke har fuld aktivitet og derfor har udfordringer med likviditet mv. Momslåneordningen hjælper ligeledes de virksomheder, som ingen ansatte har. A-skattelån vedrører virksomheder med ansatte, uanset om virksomhederne har omsætning eller ej. 

”Vi står i en situation, hvor virksomhederne fortsat er hårdt presset af corona-restriktionerne. Vi skal holde hånden under danske arbejdspladser, og med rentefrie låneordninger for A-skatten og AM-bidrag målretter vi hjælpen til de virksomheder, som har behov for det. I hele det her forløb, har det været regeringens ambition at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser. Det er det fortsat,” siger Morten Bødskov. 

Erfaringer fra tidligere og nuværende låneordninger viser, at 10-20 pct. af virksomhederne udnytter ordningerne, samt at de virksomheder, der benytter ordningen, også er dem, der er hårdest ramt af restriktionerne – fx hoteller og restauranter.

Faktaark: 
Udvidelse af momslåneordning
Udvidelse af A-skattelåneordning
Udnyttelse af låneordningerne 

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk