Gyldig fra

Nyt system inddriver dobbelt så meget af danskernes gæld til det offentlige

Gældsstyrelsen inddrev sidste år 3,7 mia. kroner i det nye inddrivelsessystem PSRM. Det er en fordobling i forhold til året før, og en stor del bliver trukket i skyldnernes løn.

Luftfoto By 2

Danskernes gæld til det offentlige kan blive trukket fra lønnen, modregnet i overskydende skat eller ved at foretage udlæg i værdier. Og det er effektivt. Sidste år inddrev Gældsstyrelsen 3,7 mia. kroner i det nye system, PSRM. Det er en stigning på ca. 1,9 mia. kr. og en fordobling i forhold til året før. 

”For den her regering er det helt centralt, at enhver svarer sit. Og skylder man penge til det offentlige, så skal man naturligvis betale dem tilbage. Derfor er jeg også glad for at se inddrivelsen i PSRM stiger. Det viser, at inddrivelsen i PSRM virker. Motoren kører så at sige, og den kører bedre og bedre år for år,” siger skatteminister Morten Bødskov. 

Inddrivelsesprovenuet i PSRM kommer fra flere forskellige indsatser. Den indsats, der har bidraget mest til provenuet i 2021, er gæld trukket fra skyldnerens løn – såkaldt lønindeholdelse. Lønindeholdelse er effektivt, fordi det betyder, at skyldnerne først får deres løn udbetalt, når en procentdel er tilbageholdt af Gældsstyrelsen og anvendt til at afdrage på gælden til det offentlige. 

Samlet set har lønindeholdelsesindsatsen bidraget med ca. 1,6 mia. kr. i provenu i 2021. 

Ud over lønindeholdelse er der også inddrevet store beløb i PSRM ved blandt andet at modregne i skyldneres overskydende skat, udsende rykkerbreve og ved at foretage udlæg i skyldnernes værdier. 

”Genopretningen af gældsinddrivelsen er kompliceret, og vi er langt fra i mål endnu. For at inddrivelsen i fremtiden kan blive helt optimal, skal endnu flere offentlige kreditorer kobles på systemet samtidig med, at der fortsat er et stort oprydningsarbejde i gamle gældsposter. Men med PSRM tager vi skridt i den rigtige retning,” siger Morten Bødskov. 

Det stigende inddrivelsesprovenu i PSRM skyldes blandt andet, at flere af de offentlige kreditorer er blevet tilkoblet og begyndt at indsende gældsposter til det nye inddrivelsessystem. Ved udgangen af 2021 var ca. 520 kreditorer helt eller delvist tilkoblet det nye system ud af ca. 580, som på nuværende tidspunkt forventes tilsluttet systemet. 

Læs mere om Gældsstyrelsens inddrivelse via PSRM i 2021 her.

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk