Gyldig fra

Nyt system har sat turbo på inddrivelsen af gæld

Knap 400 offentlige kreditorer kan nu sende gæld til inddrivelse i det nye gældsinddrivelsessystem, PSRM. Det var med til at sikre, at Gældsstyrelsen hentede over 10 mia. kr. hos skyldnere i 2020.

Travle Mennesker

Rigspolitiet, Udbetaling Danmark (SU-gæld), en lang række kommuner og forsyningsselskaber er blandt de knap 400 offentlige kreditorer, som nu er helt eller delvis tilsluttet Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM. Det betyder, at inddrivelsen af danskernes gæld til det offentlige er blevet væsentlig mere effektiv.

Det fremgår af en nyt statuspapir til Folketinget fra skatteminister Morten Bødskov.

”Vi ser betydelige fremskridt i inddrivelsen år for år. Blandt andet fordi vi får flere og flere redskaber til at få penge i kassen. Sidste år hentede Gældsstyrelsen 10,4 mia. kr. hos skyldnerne mod 8,7 mia. kr. i 2019. Vi er stadig i gang med genopretningsarbejdet, men det går bestemt i den rigtige retning på det her område”, siger Morten Bødskov. 

Inddrivelsessystemet PSRM er løbende blevet udviklet siden 2017, og kan blandt andet trække en procentdel af skyldnernes løn, før den udbetales. Det er et af Gældsstyrelsens mest effektive inddrivelsesværktøjer. Ved regeringens eftersynet af skattevæsenets kritiske driftsområder i efteråret 2019 var knap 80 kreditorer helt eller delvist tilsluttet. I begyndelsen af i år var det tal oppe på 399 ud af de 537 offentlige kreditorer, som på nuværende tidspunkt forventes tilsluttet PSRM. 

Manuel oprydning af 13,8 mio. gældsposter
En stor del af gælden befinder sig fortsat i det midlertidige inddrivelsessystem DMI og her arbejder Gældsstyrelsen på at rydde op i millioner af gældsposter, der ikke kan inddrives på grund af datafejl. Den manuelle oprydning omfatter i alt ca. 13,8 mio. gældsposter. Den del af arbejdet er der også fremdrift i. Samtidig arbejdes der på at overføre så mange gældsposter som muligt fra DMI til PSRM. 

”Alle der stifter gæld til det offentlige, skal som udgangspunkt betale, hvad de skylder. Det er helt afgørende for, at vores samfundskontrakt fungerer, og vi kan desværre se, at danskernes samlede gæld til det offentlige fortsat stiger. Hvis vi for alvor skal nedbringe den gæld, så kræver det, at vi fra politisk hold bliver enige om nogle tiltag, der kan styrke gældsinddrivelsen yderligere. Det vil regeringen præsentere et udspil til i løbet af 2021”, siger Morten Bødskov. 

Se hele statusnotatet her:

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk