Gyldig fra

Nyt lovforslag skal sikre forbrugerne bedre finansiel rådgivning

Nyt lovforslag skal give finansielle rådgivere adgang til borgernes skatteoplysninger via eSkatData. Det skal sikre en lettere og mere smidig proces, når borgerne søger finansiel rådgivning.

Menesker Moede

Hvilken bank passer bedst til mine behov? Hvor får jeg det bedste og billigste lån? At finde svarene på de spørgsmål og generel økonomisk rådgivning kan nu blive nemmere - til glæde for forbrugerne. 

Et nyt lovforslag skal fremover gøre det nemmere for finansielle rådgivere at få de oplysninger om en borgers økonomiske forhold, der er nødvendige til brug for rådgivningen af den enkelte borger. Det sker med borgerens samtykke via det såkaldte eSkatData. 

”Med det her lovforslag foreslår regeringen, at finansielle rådgivere skal have mulighed for at anvende eSkatData på linje med eksempelvis banker og en række leasingvirksomheder. Det skal sikre en lettere arbejdsgang i forbindelse med rådgivningen til gavn for både de finansielle rådgivere og for den enkelte borger, der søger finansiel rådgivning,” siger skatteminister Morten Bødskov. 

I forbindelse med regeringens indsats mod vanvidskørsel har en afgrænset gruppe af leasingvirksomheder fået mulighed for at få adgang til eSkatData, så de i højere grad kan sikre, at oplysninger om eksempelvis indkomstforhold er korrekte. Det samme skal altså gøre sig gældende for finansielle rådgivere. 

Lovforslaget indebærer samtidig en udvidelse af de oplysninger, der med borgerens samtykke kan videregives via eSkatData. Med udvidelsen vil en virksomhed kunne få mere opdaterede oplysninger om en borgers økonomiske forhold. Oplysningerne skal dermed bidrage til at give virksomheden et mere aktuelt og retvisende billede af borgerens økonomi. 

”Med det her tiltag sikrer vi, at alle de virksomheder, der anvender eSkatData, får et mere aktuelt billede af borgernes økonomiske forhold. Og det vil være til glæde og gavn for både virksomhederne og borgerne,” siger Morten Bødskov. 

Lovforslaget er netop sendt i høring og ventes fremsat i løbet af efteråret. 

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk