Gyldig fra

Nyt lovforslag sætter en stopper for spekulation

Selskaber skal ikke længere kunne fusionere selskaber ud af landet med tilbagevirkende kraft – og dermed slippe for beskatning. Penge, der er tjent i Danmark, skal også beskattes i Danmark, fastslår skatteminister Karsten Lauritzen.

Christiansborg

Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag fremsat et lovforslag, som skal sætte en stopper for en model, hvor selskaber skattemæssigt har kunnet tilbagerykke datoen for en fusion på tværs af landegrænserne og dermed undgå dansk beskatning.

En dom i Østre Landsret i oktober sidste år fastslog, at en koncern, der fusionerede to datterselskaber i hvert sit land, kunne fastsætte den skattemæssige virkning for fusionen til et tidspunkt, der lå længe før det tidspunkt, hvor fusionen blev besluttet.

I det konkrete tilfælde blev et dansk selskab fusioneret med et tysk søsterselskab, hvorved det danske selskab ophørte. Fusionen fik i skattemæssig forstand virkning mere end seks måneder tidligere end beslutningen om fusion.

Det betød, at det danske selskabs løbende indtjening i det halve år ikke blev beskattet i Danmark. Dommen viste på den måde, at det er muligt at undgå beskatning med tilbagevirkende kraft i op til næsten et år før fusionen.

Derfor lægger regeringen nu op til at lave fusionsskatteloven om, så det skattemæssige tidspunkt for en sådan grænseoverskridende fusion ikke kan ligge tidligere end den dato, hvor fusionen bliver vedtaget.

”Jeg har grundlæggende den opfattelse, at penge, der bliver tjent i Danmark, også skal beskattes i Danmark. Det er kun rimeligt. Derfor er det en helt naturlig konsekvens af dommen i Østre Landsret, at vi ændrer loven, så det fremgår helt klart, at et dansk selskab er skattepligtigt i Danmark indtil den dag, hvor fusionen med et udenlandsk selskab bliver vedtaget”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

For at undgå, at virksomheder kan udnytte perioden frem til loven bliver endeligt vedtaget i Folketinget til at spare skat af indtægter optjent i Danmark, har lovforslaget virkning allerede fra i dag.