Gyldig fra

Nyt lovforslag: Øget fradrag for fagforeningskontingent

Sammenhængskraften på det danske arbejdsmarked skal styrkes. Derfor er der nu sendt et nyt lovforslag i høring, som øger fradraget for fagforeningskontingentet og gør fradraget til private lønforsikringer betinget af betalt a-kassekontingent.

Illustrationsfoto

Regeringen foreslår sammen med DF, SF, RV og KD at øge fradraget for fagforeningskontingentet og at gøre fradragsretten for private lønforsikringer betinget af, at der bliver indbetalt 1.300 kr. i a-kassekontingent om året.

Lovforslaget er en del af Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi og er netop sendt i høring.

”Danmark bliver rigere, når vi har et stærkt og sammenhængende arbejdsmarked, hvor danskerne føler sig trygge, tør tage chancer og tænke nyt. Det er fagforeninger og a-kasser en helt central del af. Derfor er jeg glad for det her lovforslag, som gør det mere attraktivt at være medlem af en fagforening, og tilskynder flere til at vælge medlemsskabet af en a-kasse til”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Konkret betyder lovforslaget, at det maksimale fradrag for fagforeningskontingent stiger fra 6.000 kr. til 7.000 kr., mens fradragsretten for private lønforsikringer bliver gjort betinget af, at der i indkomståret er indbetalt mindst 1.300 kr. i a-kassebidrag.

Høringsperioden løber frem til den 19. august, hvorefter forslaget forventes fremsat ved Folketingets åbning i oktober. Hvis forslaget bliver vedtaget, træder loven i kraft den 1. januar 2023.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: [email protected]