Gyldig fra

Nyt ekspertudvalg skal finde langsigtede løsninger for skattevæsenet

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan skattevæsenet kan genoprettes og styrkes over de kommende år.

Skm Huset 04

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, som skal give en række anbefalinger til brug for en flerårsaftale for skattevæsenet.

”Det er helt afgørende, at skattevæsenet kommer på ret kurs. Mange års nedskæringer har været afløst af etårige bevillingsløft, og det har vanskeliggjort effektiv planlægning. Samtidig har der været en række udfordringer på særligt it-området. Skattevæsenet har hårdt brug for ro, ressourcer og realisme - og langsigtet planlægning. Jeg er meget glad for, at gode kræfter har takket ja til hjælpe med at løse denne vigtige opgave”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Udvalget ledes af bestyrelsesformand for Nykredit og Københavns Universitet, Merete Eldrup, og består derudover af fire eksterne eksperter med praktisk erfaring med ledelse af store organisationer og it-transformationer: Næstformand i Statens It-råd, Birgit Nørgaard, næstformand i Systematic, Lars Monrad-Gylling, administrerende direktør i Frost Management, Lars Mathiesen, og Danmarks ambassadør i Kina, Thomas Østrup Møller. Udvalget består endvidere af embedsmænd på afdelingschef- og direktørniveau fra Skatteministeriet og Finansministeriet.

Ekspertudvalget skal udarbejde et grundlag for, at regeringen og Folketinget kan træffe beslutning om en langsigtet aftale for skattevæsenet med flerårige økonomiske rammer, styrket styring på it-området samt principper for digitaliseringsklar lovgivning og regelforenkling. Udvalget skal udarbejde sit oplæg på baggrund af en beskrivelse af den aktuelle situation i skattevæsenet, herunder igangværende udviklingsprojekter, indsatser og målsætninger.

”Det er en stor, kompliceret og samtidig meget vigtig opgave, regeringen har bedt ekspertudvalget hjælpe med at løse. Et velfungerende skattevæsen med dertilhørende velfungerende it-systemer er essentielt for fortsat at sikre finansieringen af det danske velfærdssamfund. Vi vil i udvalget gøre vores bedste for at levere nogle brugbare anbefalinger”, siger Merete Eldrup.

Ekspertudvalget afrapporterer sine anbefalinger i marts 2022.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk