Gyldig fra

Nye sanktioner mod organiseret svindel og dem, der ikke samarbejder med skatteforvaltningen

Regeringen foreslår hårdere sanktioner i form af bødestraf og tvangsbøder over for virksomheder, der tilbageholder oplysninger for Skatteforvaltningen. Lovforslaget 1. behandles i Folketinget i dag.

Mønter Sedler Og Lommeregner

En vigtig forudsætning for skattekontrollen er, at Skatteforvaltningen kan indhente relevante oplysninger. Men nogle virksomheder undlader at reagere på Skatteforvaltningens henvendelser og stiller sig dermed i vejen for Skatteforvaltningen arbejde. 

Derfor foreslår regeringen nu en række skærpede sanktioner i form af bl.a. bødestraf og tvangsbøder. Ydermere udvides reglerne om sikkerhedsstillelse og solidarisk hæftelse for virksomheder - herunder virksomheder, der indgår i svigskonstruktioner. 

”Det er ganske enkelt ikke fair, at nogle virksomheder ikke betaler deres skat. Det udhuler tilliden til systemet og vores velfærdsmodel, og som skatteminister er det min opgave at sikre, at Skatteforvaltningen har de rigtige kontrolværktøjer. Det gælder ikke mindst, når vi ser virksomheder, som ikke vil samarbejde med myndighederne, eller som bevidst forsøger at unddrage skat”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Med lovforslaget foreslår regeringen at gennemføre dele af den aftale om styrket skattekontrol, som blev indgået mellem alle Folketingets partier den 29. april 2020. 

Helt konkret forslås det, at virksomheder skal opleve hårdere sanktioner, når de ikke indsender oplysninger til Skatteforvaltningen, og at reglerne om sikkerhedsstillelse skal skærpes. Derudover foreslås det, at reglerne om solidarisk hæftelse udvides. 

Allerede i dag kan Skatteforvaltningen under visse betingelser pålægge virksomheder at stille sikkerhed eller at hæfte, hvis de formodes at indgå i såkaldte momskarruseller med varer. Med det her lovforslag udvides reglerne til også at omfatte momskarruseller med ydelser og kædesvig. 

”Momskarruseller og kædesvig indebærer en bevidst og systematisk unddragelse af statskassen, og er noget at det mest alvorlige skattekriminalitet, vi kender. Derfor er det selvfølgelig regeringens klare ambition, at bekæmpe den form for organiseret skattesvindel”, siger Morten Bødskov.

Læs hele lovforslaget her:

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk