Gyldig fra

Ny politisk aftale skal knække gældskurven

Danskernes gæld til det offentlige har været stigende i en årrække. Et bredt flertal i Folketinget har i dag indgået en aftale, som både skal vende gældens udvikling og hjælpe de mest udsatte danskere.

Mennesker

Flere borgere skal afdrage på deres gæld til det offentlige. Til gengæld bliver renten halveret, der kommer større fokus på mulighederne for at eftergive gæld til socialt udsatte, og den frivillige gældsrådgivning bliver styrket.

Det er hovedelementerne i en ny politisk aftale, som skal bane vejen for at knække gælds-kurven. Aftalen er indgået af regeringen samt Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.

”Jeg er meget stolt af denne her aftale og taknemmelig for den konstruktive tilgang, jeg har mødt fra partierne. Alle er gået til opgaven med en fælles forståelse af, at det grundlæggende er uholdbart, at så mange danskere ikke har betalt, hvad de skylder til fællesskabet – men også af, at der er mennesker, som har brug for en håndsrækning for ikke at hænge fast i en gældsspiral”, siger skatteminister Jeppe Bruus. 

Med aftalen introduceres en ny model for lønindeholdelse, som vil sikre, at mange flere skyldnere kommer til at afdrage på deres gæld via automatisk træk i indkomsten, før den kommer til udbetaling. Samtidig nedsættes inddrivelsesrenten med 4 pct.-point – en halvering i forhold til det gældende renteniveau. Det vil blandt andet gøre det nemmere for skyldnerne at blive gældfri.

”Vi har arbejdet meget med den sociale balance i aftalen.Vi skruer op, så skyldnere med de højeste indkomster skal betale mere hver måned. Det beløb, der trækkes fra skyldnere med de allerlaveste indkomster, skruer vi omvendt en lille smule ned. Til gengæld vil flere komme til at mærke det, fordi alle skyldnere fremover skal afdrage på deres gæld – uanset typen af gæld til det offentlige. Og så giver vi den frivillige gældsrådgivning et markant løft. Lige nu stiger forbrugerpriserne, og mange har brug for hjælp til at møblere om i privatøkonomien for at få det hele til at hænge sammen”, siger Jeppe Bruus.

Omkring hver femte dansker har gæld til det offentlige i form af ubetalte skatter, bøder, underholdsbidrag, forsyningsafgifter osv. Borgere og virksomheders samlede gæld løb ved udgangen af 2021 op i 145 mia. kr., hvoraf kursværdien (gældens reelle værdi baseret på skyldnernes betalinsevne) var på ca. 35 mia. kr.

Aftalepartierne vil i årene fremover mødes regelmæssigt for at følge udviklingen i den samlede gæld og effekten af aftalens initaitiver.

Troels Ravn, skatteordfører (S):
”For Socialdemokratiet er det afgørende, at vi genrejser borgernes tillid til SKAT. Jeg er derfor rigtig glad for den her aftale om Nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige, som er et vigtigt skridt i genrejsningen af tilliden. Den milliardstore gæld til det offentlige er uacceptabel og et slag mod menneskers retsbevidsthed. Det er godt, at vi nu vender gældskurven, at flere mennesker kommer til at afdrage og får betalt deres gæld, samt at vi bruger de muligheder bedre, der er i lovgivningen, så mennesker får hjælp til at komme ud af deres gæld.”

Louise Elholm, skatteordfører (V):
“Vi ønsker med denne aftale, at flere afdrager på deres gæld til det offentlige, samt at gældsafviklingen får mere fart. Alle bør betale den skat, som de skylder. Den stigende gæld til det offentlige er et problem, som der skal løses. Derfor er vi glade for at bidrage til en løsning gennem denne aftale.”

Carl Valentin, skatteordfører (SF):
”Det absolutte hovedfokus for SF i denne aftale har været at sørge for, at socialt udsatte borgere får bedre liv. At være fanget i udsigtsløs gæld kan nedbryde et menneske, og det skal vi som politikere gøre alt vi kan for at forhindre. Derfor er jeg så hamrende stolt af, at SF har sørget for, at vi med den her aftale sikrer øget gældseftergivelse for socialt udsatte. Vi halverer inddrivelsesrenten, hvilket gør det lettere for pressede borgere at blive gældfri. Og vi styrker forebyggelsen ved at tilføre gældsrådgivningen langt flere midler og kickstarter indsatsen mod ludomani med 30 millioner.”

Kathrine Olldag, skatteordfører (RV).
”I dag søsætter vi en stor og vigtig aftale, som jeg har tiltro til, vil knække kurven på den ellers konstant stigende gæld til det offentlige. EFI’s afløser – inddrivelsessystemet PRSM – og den halverede inddrivelsesrente er de to mest effektive værktøjer i redskabskassen. Det er vigtigt for Radikale Venstre, at man ikke bare kan slippe afsted med at have gæld til det offentlige. Heller ikke som virksomhed. Derfor er vi også glade for, at inddrivelsen skærpes væsentligt for alle grupper af skyldnere. Men det er ligeså vigtigt, at vi i aftalen samtidig giver gældsrådgivningen rundt omkring i landet et ordentligt løft. Vi indfører også en ret-og-pligt ordning, hvor skyldnere, der gør en indsats og selv tager initiativ til at forbedre deres livssituation, delvist kan få eftergivet deres gæld til det offentlige.”

Franciska Rosenkilde, skatteordfører (ALT):
”Et velfungerende og fair skattesystem er omdrejningspunktet i alle retsstater. Derfor er Alternativet glade for at være med i en aftale, der bidrager til at få ryddet op i borgernes gæld. Vi er også glade for, at der bliver afsat midler til rådgivning, så folk får mulighed for at blive hjulpet ud af bundløs og håbløs gæld.”

Læs mere her:

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk