Gyldig fra

Ny og skrappere udbyttemodel på vej

Skatteminister Morten Bødskov har indgået en principaftale med Finans Danmark om en skrappere udbyttemodel, der skal skærme den danske stat mod svindel med udbytteskat. Med den nye model vil bankerne samtidig påtage sig et større ansvar for, at der bliver indbetalt den korrekte udbytteskat.

Neg Skm Bygning
Skatteministeriet

Skatteminister Morten Bødskov og Finans Danmark har indgået en principaftale om en ny model for udbyttebeskatning. Principperne omfatter blandt andet, at udenlandske aktionærer fremover skal registreres hos Skattestyrelsen og have et unikt identifikationsnummer, så der allerede ved udbetalingen af udbytte indeholdes den korrekte udbytteskat.

Den nye model bygger også på et princip om, at bankerne hæfter for betaling af manglende skat til Skatteforvaltningen, hvis en efterfølgende kontrol viser, at der har været indeholdt for lidt udbytteskat. Hæftelsen sikrer, at manglende skat kan opkræves fra banker i Danmark, så Skattestyrelsen ikke selv skal inddrive manglende skattebetaling i udlandet.

”Aftalen er en milepæl i arbejdet med at sikre, at vi aldrig igen oplever den udbyttesvindel, som kostede den danske statskasse 12,7 milliarder. Der er tale om en mere robust og fremtidssikret model, hvor bankerne også melder sig på banen og tager større ansvar,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Den ny model for udbyttebeskatning er på flere parametre en markant styrkelse, og med nettoindholdelse i stedet for refusion vil den type af svindel, der blev afsløret i forbindelse med udbyttesagen, ikke være mulig. Hertil vil den nye model også være lettere at administrere.

Den nuværende model indebærer, at der som udgangspunkt indeholdes en højere udbytteskat, end udenlandske aktionærer typisk er forpligtede til at betale, i kraft af såkaldte dobbeltbeskatningsoverenskomster eller andre aftaler mellem Danmark og andre lande. Udenlandske aktionærer har derfor ret til refusion af for meget betalt udbytteskat, men behandlingen af refusion er administrativt tungt og har vist sig at indebære risiko for fejl og svindel.

”Den model, der har været tidligere, har desværre ikke været god nok. Og det er både skattemyndighedernes og finanssektorens opgave at forhindre, at vi nogensinde ser en ny udbytteskandale. Derfor er jeg også utroligt glad for, at vi i dag kan præsentere en ny model, hvor finansektoren står som en forpligtende, aktiv medspiller. Det har der været brug for”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Arbejdet med at rydde op efter udbyttesagen er dog langt fra færdigt, og der skal bl.a. behandles ca. 62.000 ophobede sager. Skattestyrelsen arbejder efter en kontrolstrategi, som sikrer en forsvarlig kontrol med udbytterefusionerne. Skattestyrelsen har dedikeret mere end 100 medarbejdere til området.

”Oprydningen efter udbytteskandalen er langt fra i mål. De flere tusinde ophobede sager om udbytterefusion skal afvikles hurtigst muligt, men under hensyn til, at der foretages en forsvarlig kontrol. Derfor er jeg også tilfreds med, at Folketingets partier bakker op om den strategi, der er lagt for arbejdet”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Læs hele principaftalen her.

Læs faktaark om den ny model for udbyttebeskatning her.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk