Gyldig fra

Ny lov skal sætte skub i grønne investeringer og flere job

Virksomhederne skal have mulighed for at investere i grønne løsninger, så de er klar til, at der bliver indført en ensartet CO2e-afgift. Derfor 1. behandler Folketinget i dag et lovforslag, der samlet set øger virksomhedernes fradrag med 6 milliarder kroner for deres investeringer.

Illustrationsfoto

Som led i aftalen om en grøn skattereform 1. behandler Folketinget et lovforslag, der skal give virksomhederne mulighed for at lave grønne investeringer for op mod 6 mia. kr. fra 2021 til 2025. Det skaber fundamentet for en grøn omstilling i takt med, at der indføres en ensartet CO2e-afgift.

Lovforslaget udmønter en del af aftalen om en grøn skattereform som Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative blev enige om den 8. december 2020.

”Vores virksomheder og stærke velfærdssamfund skal stadig være der, når vi kommer i mål med vores grønne ambitioner. Derfor er det helt afgørende, at vi nu giver virksomhederne mulighed for at investere op mod 6 milliarder kroner i grønne tiltag, så de er rustet, til vi indfører en ensartet CO2e-afgift.”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Konkret består lovforslaget af række midlertidige og permanente ordninger, der nu og her giver virksomhederne forøget fradrag for deres investeringer, herunder deres grønne investeringer.

Mens virksomhederne får mulighed for at investere i grønne løsninger, er en ekspertgruppe ved at se på deres anbefalinger til rammerne for en ensartet afgift af alle klimabelastende udledninger.

”Det er vigtigt, at vi gennemfører en velovervejet grøn omstilling, frem for at haste forskellige tiltag igennem til skade for vores velfærdssamfund, danske virksomheder og lønmodtagere. Vi tror på en grøn omstilling, hvor vi i fællesskab kan fortsætte med at skabe vækst og masser af nye grønne arbejdspladser på tværs af landet”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Ekspertgruppen afleverer sin første delrapport i slutningen af 2021. Den tager første spadestik mod at fastlægge rammerne for en fremtidig ensartet CO2e-afgift.

Derefter skal ekspertgruppen aflevere den anden og sidste afrapportering i efteråret 2022. I den rapport vil ekspertgruppen belyse modeller for en mere ensartet CO2e-regulering af alle omfattede udledninger.

Det skal give aftalepartierne de bedst mulige forudsætninger for, at fastlægge rammerne for en ensartet CO2e-afgift frem mod 2030.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk