Gyldig fra

Ny formand for Skatterådet

Jane Bolander er udnævnt som ny formand for Skatterådet pr. 1. januar 2020. Jane Bolander afløser Hanne Søgaard Hansen, der efter eget ønske fratræder stillingen efter at have fungeret som formand for Skatterådet siden 2010.

Skatteministeriets bygning

Jane Bolander har takket ja til at blive den nye formand for Skatterådet. Hun har en PhD-grad fra Aarhus Universitet og er professor i skatteret på Copenhagen Business School. Derudover er hun studieleder for Master i Skat og har udarbejdet en lang række skatteretlige artikler og værker. Jane Bolander tiltræder stillingen pr. 1. januar 2020.

”Det glæder mig, at Jane Bolander har sagt ja til posten som formand for Skatterådet. Med Jane Bolander har Skatterådet fået en formand, som er en af landets førende eksperter i skatteret. Skatterådet er en væsentlig institution i forvaltningen af skatte- og afgiftslovgivningen, hvor vi ser de nyeste trends på skatte- og afgiftsområdet, og hvor ny lovgivning skal fortolkes for første gang”, siger Skatteminister Morten Bødskov.

”Jeg er meget stolt og beæret over at få muligheden for at tiltræde posten som formand for Skatterådet. Skatterådet udfylder en helt essentiel og meget speciel rolle i forvaltningen af skatte- og afgiftslovgivningen, hvilket er et område, der berører os alle. Jeg ser frem til, sammen med de andre dygtige og kompetente medlemmer at komme i gang med arbejdet”, siger Jane Bolander.

Jane Bolander afløser Hanne Søgaard Hansen, der efter 9 år på posten har bedt om at blive afløst.

”Hanne Søgaard Hansen har efter 9 år som formand for Skatterådet - med sin store indsigt og dybe faglighed - været med til at sætte et sætte et solidt fingeraftryk på lov-fortolkning på skatte- og afgiftsområdet. Jeg har den største respekt for, at Hanne Søgaard Hansen efter 9 år som formand for Skatterådet nu synes, at hun har aftjent sin ”borgerpligt””, siger skatteminister Morten Bødskov.

Om Skatterådet

Skatterådet er en central institution i forvaltningen af Skatte- og afgiftslovgivningen.

Skatterådet afgør sager, som Skatteforvaltningen forelægger for Skatterådet til afgørelse, herunder anmodninger om bindende svar, fx vedrørende fortolkning af væsentlig betydning for lovgivningen, eller hvis svaret vil kunne få betydning for et større antal skattepligtige. Skatterådet består af 19 medlemmer.

Tidligere formænd for Skatterådet og Ligningsrådet:

Hanne Søgaard Hansen – 2010-2019

Lida Hulgaard – 2005-1010

Niels Winther-Sørensen – 2001-2005

Ole Bjørn – 1995-2001