Gyldig fra

Ny direktør til Skatteankestyrelsen

Det er indstillet til H. M. Dronningen, at Winnie Helene Jensen udnævnes til ny styrelsesdirektør for Skatteankestyrelsen med virkning fra 1. januar 2019.

Illustrationsfoto

Winnie Jensen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og kommer fra en stilling som fagdirektør for Jura i Skattestyrelsen. Derudover har hun mange års erfaring fra det tidligere SKAT og Skatteministeriets departement.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at den nye direktør er på plads og understreger, at hun har en vigtig opgave foran sig.

”Skatteankestyrelsens primære opgave er at sikre, at skatteborgerne får korrekte afgørelser, men også at det sker indenfor et rimeligt tidsperspektiv.  Den opgave, er jeg overbevist om, at Winnie Jensen med sin ledelseserfaring, sit dybe kendskab til skatteområdet og sine solide juridiske kompetencer kan og vil løse”, siger skatteministeren.

Den kommende direktør er stolt over udnævnelsen og ser frem til at tage hul på de nye opgaver.

”Det er med lige dele ydmyghed og stålsathed, at jeg nu efter en del år i skatteadministrationen så at sige sætter mig om på den anden side af bordet. Det vigtigste kendetegn ved Skatteankestyrelsen er dens uafhængighed, så den vil jeg værne om. Skatteankestyrelsen skal bevare sit fokus på faglighed og høj kvalitet i behandlingen af klagesager og fortsætte arbejdet med at sikre retssikkerheden for borgerne. Det arbejde glæder jeg mig til at kunne tage fat på i samarbejde med de dygtige og kompetente medarbejdere i styrelsen”, siger Winnie Jensen.

Winnie Jensen udnævnes med virkning fra 1. januar 2019.

Om Skatteankestyrelsen
Skatteankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der behandler klager over afgørelser på skatte- og vurderingsområdet truffet af den nye skatteforvaltning og Skatterådet. Skatteankestyrelsen behandler og forbereder afgørelsesudkast i klagesager, men det er Landsskatteretten eller ankenævnet, der træffer den endelige afgørelse i sagen. Der er dog visse sagsområder, hvor styrelsen selv træffer afgørelse. Skatteankestyrelsen har kontorer i København, Odense, Silkeborg og Aalborg.