Gyldig fra

Ny dansk undersøgelse: Danske plug-in-hybridbiler oplades flittigt

Resultaterne fra spørgeundersøgelsen vedrørende danskernes brug af plug-in hybridbiler er nu klar. De indikerer, at ca. halvdelen af kørslen i plug-in hybridbiler er elektrisk.

Boersen Cykler (1)

Resultaterne fra en stor spørgeundersøgelse vedrørende danskernes brug af plug-in-hybridbiler er nu klar. Undersøgelsen er foretaget af Danmarks Statistik for Skatteministeriet og indikerer blandt andet, at danskerne er flittige til at lade bilen op og bruge bilens elektriske egenskaber. Undersøgelsen viser samtidig, at de fleste plug-in hybridbilister benytter benzinmotoren, når bilen løber tør for strøm i løbet af en tur. 

”Vi skal sikre en effektiv grøn omstilling, og vores beslutninger skal baseres på et solidt grundlag. Med de forbehold, man altid skal have til undersøgelser, viser denne store undersøgelse, at ca. halvdelen af kørslen foregår på el, og at bilerne oplades stort set dagligt. Det stemmer overens med det kørselsmønster, der var forudsat i aftalen om grøn omstilling af vejtransporten.”, siger skatteminister Jeppe Bruus. 

Undersøgelsen blev igangsat i efteråret 2021 som en del af arbejdet med at blive klogere på danskernes brug af plug-in-hybridbiler. Knap 60.000 brugere af plug-in-hybridbiler er blevet spurgt ind til deres kørsel, og lysten til at deltage har været høj med en svarprocent på over 60. 

Resultaterne fra undersøgelsen indgår i det samlede videngrundlag bag drøftelserne med partierne bag aftalen om en grøn omstilling af vejtransporten. 

Læs mere her:
Notat om undersøgelsen
Spørgsmål/svar fra undersøgelse om plug-in hybridbiler 

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk