Gyldig fra

Ny dansk-fransk DBO vil gavne danske virksomheder og pensionister i Frankrig

Skatteminister Karsten Lauritzen er lykkedes med at indgå en principaftale med Frankrig om beskatningen af pensioner i en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det er derfor forventningen, at der indgås en endelig aftale på baggrund af erklæringen, som vil være en forbedring for Danmark ift. den hidtidige aftale, som Danmark opsagde i 2008. Aftalen vil komme danske virksomheder og pensionister i Frankrig til gavn.

Illustrationsfoto

Gennem en længere periode har Danmark og Frankrig forhandlet konstruktivt om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO). Nu er der opnået enighed om en principerklæring, som indebærer en model, der vil betyde, at danske pensionsudbetalinger ikke længere beskattes fuldt ud i både Danmark og Frankrig. Forhandlingsresultatet er samtidig en opfølgning på statsministerens samtale med præsident Macron under det franske statsbesøg i Danmark i august 2018.

Konkret indebærer principaftalen en model, der betyder, at danske pensioner fremover – i modsætning til den DBO, der blev opsagt i 2008 – kan beskattes i Danmark. Til gengæld tages der højde for den skat, der betales af pensionen i Frankrig ved opgørelsen af den danske skat. Skattesatsen er lavere i Frankrig end i Danmark, og det skønnes, at Danmark kan beholde en væsentlig andel af skatteprovenuet fra pensionsudbetalingerne. Samtidig sikres det, at der ikke vil være en skattemæssig fordel ved at flytte til Frankrig med sin pension, da pensionen fortsat vil blive beskattet i Danmark.

Derudover forventes en ny DBO at betyde, at danske virksomheder i Frankrig får væsentlige færre administrative byrder og forbedrede vilkår, der er på niveau med deres konkurrenters fra andre lande. Den største udfordring har været at opnå enighed om, hvordan pensioner skal beskattes. Det er derfor yderst positivt, at forhandlingerne om resten af DBO’ens bestemmelser nu kan fortsætte på denne baggrund.

Skatteminister Karsten Lauritzen har fået tilsagn om opbakning fra flere partier i Folketinget til den nye DBO med Frankrig.

”Jeg er overbevist om, at den model, vi og franskmændene har indgået en principerklæring om, er den bedst mulige for Danmark. Den vil fjerne den urimelige dobbeltbeskatning, som danske pensionister i Frankrig vil opleve. Samtidig vil indgåelsen af en DBO med Frankrig styrke danske virksomheders muligheder for at operere på et af de største markeder i Europa. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at det efter et konstruktivt forhandlingsforløb med franskmændene er lykkedes at lande et kompromis om beskatningen af pensionerne, som et bredt flertal i Folketinget kan bakke op om”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Det skønnes, at en ny DBO med Frankrig vil koste op imod ca. 30 mio. kr. om året i varig virkning.