Gyldig fra

Ny arbejdsgruppe skal granske erhvervsvurderinger

De nye vurderinger af erhvervsgrunde skal være af den højest mulige kvalitet. Derfor nedsættes en ny arbejdsgruppe, der består af eksterne eksperter, som skal analysere vurderingsmodellerne.

Illustrationsfoto
Business - hus - bygning

Regeringen og partierne bag forliget om et nyt ejendomsvurderingssystem er enige om, at der skal nedsættes en ny arbejdsgruppe, der skal granske modeller til vurdering af erhvervsgrunde.

Arbejdsgruppen vil bestå af:

  • Peter Birch Sørensen (Formand, Professor, Økonomisk Institut, KU)
  • Charlotte Christiansen (Professor, Økonomisk Institut, AU)
  • Pernille Sindby (Direktør, Totalkredit)
  • Thomas Booker (Partner i Horten Advokatpartnerselskab)
  • Jakob Hald (Direktør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)

”Arbejdsgruppen kommer til at løfte et stort og vigtigt arbejde. Derfor er jeg glad for, at så stærke kræfter gerne vil bidrage til, at vi kommer godt i mål med de nye vurderinger af erhvervsgrunde, hvor vi både inddrager medlemmernes skatteøkonomiske sagkundskab og praktiske kendskab til vurderinger af ejendomme og grunde. Vores erfaring er herudover, at en tidlig og grundig inddragelse af de væsentligste interessenter på erhvervsejendomsområdet er afgørende, hvis vi skal helt i mål på ejendomsområdet”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Arbejdsgruppen skal analysere den vedtagne model til vurdering af erhvervsgrunde. Desuden skal arbejdsgruppen analysere, om der kan opstilles en vurderingsmodel baseret på en såkaldt direkte handelsprisnorm.

Arbejdsgruppen afrapporterer medio 2023, og forligskredsen vil herefter drøfte arbejdsgruppens konklusioner. 

Arbejdsgruppen vil desuden blive suppleret med en følgegruppe. Den vil bestå af EjendomDanmark, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finans Danmark, Danske Advokater, Landbrug & Fødevarer, Dansk Ejendomsmæglerforening, BL – Danmarks Almene Boliger og Boligøkonomisk Videncenter.

Læs arbejdsgruppens kommissorie her.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk