Gyldig fra

Ny aftale: Forældre får børnecheck på lige vilkår

Regeringen er sammen med alle Folketingets partier enige om at dele børnechecken ligeligt mellem forældrene. Det skal skabe mere ligestilling mellem kønnene. Et vigtigt skridt i retning af en mere rimelig familiepolitik, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Illustrationsfoto

Forældre kan fremover se frem til at skulle dele børnechecken ligeligt imellem sig. Regeringen er i en ny aftale om Ét familieretligt system sammen med hele Folketinget enige om bl.a. at ændre udbetalingen af børnechecken, så den deles ligeligt mellem forældrene – uanset om parret er samlevende eller ej. 

Allerede i december 2017 foreslog skatteminister Karsten Lauritzen og børne- og socialminister Mai Mercado ud fra et ligestillingssynspunkt, at børne- og ungeydelsen fremover skulle udbetales ligeligt til forældrene, hvis de har delt forældremyndighed. Nu er det lykkedes regeringen at få et samlet Folketing til at stå bag idéen.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at der nu er udsigt til mere ligestilling mellem kønnene.

”I dag får kvinden i langt de fleste tilfælde udbetalt hele børnechecken. Det afspejler ofte ikke de familiemønstre, vi ser i dag. Samtidig ønsker vi ikke et system, som i sig selv kan være årsag til konflikter. Med den her aftale sikrer vi først og fremmest mere ligestilling mellem kønnene. Vi tager et vigtigt skridt i retning af en mere rimelig familiepolitik, og det er jeg meget tilfreds med”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Konkret betyder aftalen, at børne- og ungeydelsen fra 2020 deles op og udbetales ligeligt til forældrene. Hvis de ikke bor sammen, vil de som udgangspunkt også hver især få udbetalt halvdelen af ydelsen. Samtidig ændres indkomstaftrapningen, så den vil ske for forældrene hver især. 

Forældre, der ikke bor sammen, kan aktivt vælge, at hele ydelsen kun udbetales til én af dem, hvis de er enige om det. Er der uenighed mellem forældrene, kan udbetaling ske til den ene, hvis en såkaldt samværsafgørelse fastslår, at barnet er mest det ene sted.

I alt får det betydning for ca. 650.000 par, der fremover får delt deres børne- og ungeydelse. Derudover er der i dag ca. 38.000 modtagere, som fortsat modtager ydelsen alene, fordi de har forældremyndigheden over barnet alene.

Læs mere om aftalen på Børne- og Socialministeriets hjemmeside her