Gyldig fra

Ny aftale fjerner en lang række bøvlede og byrdefulde afgifter

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke. Aftalen forenkler afgiftsstrukturen ved, bl.a. at en række afgifter lempes eller fjernes helt. Vi fjerner flere gakkede afgifter, vi forenkler skattereglerne, og vi gør det nemmere for virksomhederne, siger skatteministeren.

Illustrationsfoto

Landets virksomheder kan se frem til færre administrative byrder og lavere afgifter. Skatteminister Karsten Lauritzen er i dag blevet enige med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at gennemføre i alt 30 konkrete initiativer i en ny afgiftssaneringspakke.

De 30 konkrete initiativer dækker over både afskaffelse, fritagelser og lettelser af et større antal afgifter og ensretning og forenkling af forskellige typer af regler.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at der er bred enighed om at lette byrderne for virksomhederne.

”Af historiske årsager har vi gennem årene haft afgifter på mange og til tider uforklarlige ting. For eksempel er der en afgift på vafler, man kan spise til sin is – og et fradrag for chokoladeovertrækket på isen. I min optik giver det ikke nogen mening. Derfor har der været et behov for at rydde op. Sidste år tog vi første skridt. Nu følger vi op med endnu en rigtig god aftale, hvor vi fjerner flere gakkede afgifter, vi forenkler skattereglerne, og vi gør det nemmere for virksomhederne”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

”Vi skal have et afgiftssystem, der er til at forklare. I dag er der afgifter på fx snus og kaffererstatning, som ikke er relevante, fordi det enten er ulovligt eller ikke bruges længere. Det glæder jeg mig over, at vi nu får ryddet op i”, siger skatteordfører i Dansk Folkeparti Dennis Flydtkjær.

”Jeg er glad for, at vi gør noget ved bureaukratiet og ikke bare taler om det. Og så jeg er glad for, at vi giver en håndsrækning til de små- og mellemstore bryggerier, der skaber arbejdspladser lokalt”, siger skatteordfører i Radikale Venstre, Andreas Steenberg.

”Med den her aftale rydder vi op i en række gakkede afgifter, som er tunge at administrere for virksomhederne. Derudover glæder jeg mig over, at vi er lykkedes med at sanere og sænke tinglysningsafgiften”, siger skatteordfører i Liberal Alliance, Joachim B. Olsen.

”Jeg er glad for, at vi nu tager endnu en runde, hvor vi fjerner bøvlede afgifter, som er en byrde for virksomhederne og som grundlæggende ikke giver meget mening at bevare”, siger skatteordfører i Konservative, Anders Johansson.

Som eksempel kan ejere af ca. 80.000 godkendte traktorer se frem til at slippe for at betale 61,85 kr. i vægtafgift, ligesom afgiften på visse vafler afskaffes. Samtidig afskaffes en række afgifter, som ikke har nogen betydning længere. Det gælder fx afgiften på snus, da det ikke er lovligt at sælge snus i detailbutikker. Derudover fjernes afgiften på kaffeerstatning, som bliver brugt i et meget lille omfang i dag, ligesom bundgrænsen for spilafgift på varegevinster hæves, hvilket i praksis betyder, at den såkaldte ’bamseafgift’ fjernes.

Samtidig forhøjes den såkaldte ølmoderationsordning, hvilket giver en afgiftslettelse til små ølbryggerier.

Initiativerne er anden runde af lempelser, hvor de fleste er blevet til på baggrund af konklusionerne i rapporten fra det såkaldte Saneringsudvalg.

Læs hele aftalen her

Læs mere om den første aftale her

Læs mere om Saneringsudvalget her

Skatteordførerne bag aftalen

Louise Schack Elholm, Venstre, tlf. 61 62 41 80

Joachim B. Olsen, Liberal Alliance, tlf. 61 62 50 93

Anders Johansson, Konservative, tlf. 61 62 47 62

Dennis Flydtkjær, Dansk Folkeparti, tlf. 61 62 51 56

Andreas Steenberg, Det Radikale Venstre, tlf. 61 62 50 75

Faktaboks: De 30 initiativer i Aftalen om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter

1. Afgiftspålæggelse af underpant i ejerpantebreve ifm. tinglysningsafgift
2. Anvendelse af hovedstolsprincip altid ifm. overførsel af tinglysningsafgift
3. Udvidelse af frist for aflysning af pantebrev ifm. tinglysningsafgift
4. Nedsættelse af tinglysningsafgiften på pant på fast ejendom og andelsboliger
5. Udvidelse af muligheden for overførsel af tinglysningsafgift
6. Afskaffelse af afgift på sikringer til stærkstrømsanlæg
7. Forenkling af beregning af is med tilsatte varer
8. Forenkling af afgiftsberegning af is-miks
9. Afskaffelse af afgift på kaffeerstatning
10. Afskaffelse af afgift på snus, der indtages oralt
11. Afskaffelse af krav om banderolering af cigaretpapir
12. Fritagelse for chokoladeafgift på vafler
13. Afskaffelse af fradrag for afgift på chokoladeovertræk
14. Afskaffelse af afgiftenpå antibiotika og vækstfremmere
15. Afgiftsfritagelse for godkendte traktorer og påhængsvogne
16. Forhøjelse af ølmoderationsordningen
17. Forhøjelse af bundgrænsen for varegevinster (bamseafgift) ifm. spilafgift
18. Lempelse af affaldsafgift på lettere forurenet jord
19. Afskaffelse af papirbaseret indberetning ifm. motoransvarsforsikringsafgift
20. Ensretning af registreringsregler ifm. skadesforsikringsafgift
21. Indførelse af definitionsbestemmelse for lystfartøjsbegrebet
22. Digitalisering af bevillingssystem
23. Digitalisering af godtgørelsessystem
24. Ophævelse af krav om bevilling for afgiftsgodtgørelse ved eksport
25. Ikke registrering af virksomheder, der importerer til eget forbrug, som varemodtagere
26. Ensretning af regler for registrering
27. Indførelse af registreringsmulighed som oplagshaver/varemodtager
28. Indførelse af fjernsalgsbestemmelser
29. Forenkling af regler for lageropgørelse på brugte flasker
30. Afgiftsfritagelse af offentlige prøveudtagninger