Gyldig fra

Ny aftale: Bredt flertal i Folketinget klar med skærpet indsats mod skatteøkonomisk kriminalitet

Skatteøkonomisk kriminalitet er blevet mere organiseret. Derfor er et bredt flertal i Folketinget i dag blevet enige om at give indsatsen et markant løft. Udspillet er en del af regeringens reform af skattekontrollen.

Christiansborg
Christiansborg

Den skatteøkonomiske kriminalitet bliver mere organiseret.

Derfor er et bredt flertal i Folketinget(S, V, SF, RV, EL, K, NB, FG, ALT og KD) i dag blevet enige om at styrke indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet med blandt andet 100 nye medarbejdere. Samlet tilføres skattevæsenet næste år 250 nye medarbejdere.

”Sager som Operation Greed, Panama Papers og senest Pandora Papers har vist, hvordan nogle virksomheder og enkeltpersoner spekulerer i, hvordan de kan slippe for at bidrage til fællesskabet. Samfundet bliver snydt, og tilliden til vores system bliver undergravet. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget nu styrker indsatsen mod økonomisk kriminalitet, så danske myndigheder effektivt og tidssvarende kan sætte ind”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Udspillet er det tredje af i alt fire etaper til en styrket skattekontrol i Danmark. Regeringen og partierne bag finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 har sammen sikret finansieringen af den samlede reform og ansættelsen af 1.000 ekstra medarbejdere. I alt er der bevilget knap 800 mio. kr. årligt, når reformen er fuldt indfaset i 2023.

Ligesom i de to foregående etaper tilføres der yderligere 250 medarbejdere til skattevæsenet, og der åbnes to nye skattecentre i Slagelse og Ringe i 2022.

Udover de 100 nye medarbejdere til bekæmpelse af skatteøkonomisk kriminalitet, skal flere nye medarbejdere være med til at sikre, at de borgere og virksomheder, der gerne vil bidrage, betaler den korrekte skat.

Der er derfor tale om en styrket indsats, både over for dem, der snyder, men også dem, der af den ene eller den anden grund har fejl i deres oplysninger. Det betyder 70 nye medarbejdere til styrket kontrol med moms og afgifter og 80 medarbejdere til tidlig kontrol og styrket opkrævning.

”Udover snyd ser vi desværre også, at der kan ske fejl i oplysningerne fra både borgere og virksomheder. Det er dyrt for fælleskassen, men det er også frustrerende for den enkelte. Derfor skal vi som myndighed blive bedre til at rådgive og kontrollere. Flere og tidligere kontroller kan mindske antallet af fejl og bevidste forsøg på snyd,” siger Morten Bødskov.

I fjerde og sidste etape af reformen skal der tages stilling til ansættelsen af de sidste 250 medarbejdere og åbnes nye skattecentre i Svendborg og Frederikshavn.

Troels Ravn (S): “At genrejse skatteforvaltningen og borgernes tillid til skatteforvaltningen er en vigtig opgave for Socialdemokratiet. En styrket skattekontrol er nødvendig for at kunne genrejse tilliden til skatteforvaltnignen. Alle - borgere og virksomheder, skal betale den skat, de skal. Bekæmpelsen af den økonomiske kriminalitet må styrkes. Det skal være nemmere at gøre det rigtige for borgere og virksomheder i mødet med skatteforvaltningen.”

Louise Schack Elholm (V): ”Venstre har i denne aftale prioriteret, at vi både styrker skattekontrollen og samtidig forenkler reglerne vedrørende sanktioner. Det er samtidig vigtigt, at vi fortsætter genopbygningen af skattevæsenet. En genopbygning som Venstre igangsatte i bredt samarbejde, da vi var i regering.”

Kathrine Olldag (RV): ”I Radikale er vi glade for, at det endelig nu ser ud til, at vi er ved at vende mange års politisk forsømmelse af skattekontrollen. Med denne lovpakke er vi kommet endnu tættere på at få styr på kontrollen med moms og skatteøkonomisk kriminalitet. Det handler ikke kun om at kunne sanktionere dem der snyder bevidst, men bestemt også om, at skabe bedre redskaber til små og mellemstore virksomheder, så det bliver nemmere at afregne moms korrekt.”

Rune Lund (EL): ”Endnu engang styrker vi skattekontrollen og gør det sværere at være svindler og plattenslager. Det er både politisk rigtigt – og økonomisk fornuftigt, fordi vi ved, at medarbejdere i skattekontrollen kan tjene deres løn hjem mange gange. Jeg er derfor stolt af og glad for aftalen”.

Lars Boje Mathiesen (NB): ”Der er ingen tvivl om at skattevæsenet i Danmark har været i dårlig forfatning. Nu tilføres der midler til at få rettet op på dette. Så mangler vi nu den næste fase, som er at politikerne tager ansvar for at få simplificeret skattelovgivningen, så det bliver lettere og billigere at administrerer, så udgifterne til skattevæsenet på sigt kan sænkes.”

Susanne Zimmer (FG): ”I Frie Grønne er vi glade for at bidrage til at styrke kontrollen i skattevæsnet og skærpe sanktionerne ved overtrædelser. Vi kan ikke fortsat acceptere at specielt de rigeste i vores samfund ikke betaler det de bør til fællesskabet.”

Franciska Rosenkilde (ALT): ”Skat er fundamentalt for et velfærdssamfund, så en effektiv og retfærdig kontrol og opkrævning er helt afgørende. Det er et stort stykke arbejde, og Alternativet er meget glade for, at kunne være med og støtte regeringen i det vigtige arbejde.”

Udover de ovenfor citerede partier er SF, K og KD med i aftalen.

Læs hele aftalen om kontroletape 3 her og læs bilag om lovgivningstiltagene i kontroletape 3 her.  

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: [email protected]