Gyldig fra

Nulskattesagen: De berørte boligejere efteropkræves tre år tilbage i tid

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er enige om, at de boligejere, som gennem en årrække ikke har betalt ejendomsværdiskat, skal efteropkræves i op til tre år. Skatteminister Morten Bødskov er glad for, at der nu er fundet en balanceret løsning, så boligejerne kan komme videre.

Illustrationsfoto

En sten bliver nu ryddet af vejen, inden de nye ejendomsvurderinger bliver udsendt fra andet halvår 2020 og frem. Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet er nu enige om, at de boligejere, der har betalt for lidt i boligskatter i den såkaldte nulskattesag, kun skal efteropkræves ejendomsværdiskat for de seneste tre år.

”Det er en god og balanceret løsning, vi er blevet enige om på tværs af Folketingets partier. Den tager hensyn til boligejerne, mens vi sætter en streg under, at alle selvfølgelig skal betale den korrekte skat. Samtidigt er jeg glad for, at de berørte boligejere kan få vished, og vi kan komme videre med at genoprette ejendomsområdet”, siger skatteminister Morten Bødskov.

De såkaldte ”nulskattesager” drejer sig om, at ejerne af ca. 1.200 ejendomme igennem en årrække har betalt for lidt i ejendomsværdiskat på grund af fejl i vurderingen af deres ejendom. I den forbindelse fastslog Skatteforvaltningen, at boligejerne efter gældende regler skulle opkræves ejendomsværdiskat i op til ti år. Der er nu fundet en politisk løsning, så lovgivningen kan ændres.

Aftalen rummer også et element om, at de boligejere, der kan dokumentere, at de inden den 1. januar 2019 har forsøgt at få rettet den fejlagtige eller manglende ejendomsvurdering, eller kan dokumentere, at de har forsøgt at betale korrekt ejendomsværdiskat, ikke skal efteropkræves ejendomsværdiskat.

”Vi er enige om, at de boligejere der kan dokumentere, at de har forsøgt at få rettet den fejlagtige eller manglende ejendomsvurdering ikke efteropkræves ejendomsværdiskat. Det samme gælder dem, der kan dokumentere, at de har forsøgt at betale korrekt ejendomsværdiskat. Det mener vi, er den mest fair løsning. Samtidigt vil de, der allerede har fået en efteropkrævning for de ti år, selvfølgelig også få behandlet deres sag efter de nye regler”, siger Morten Bødskov.

Selvom Vurderingsstyrelsen og Skattestyrelsen skal administrere efter gældende ret frem til lovgivningen er ændret, er partierne enige om, at overgangsreglen også skal omfatte sager, hvor opkrævningen måtte være iværksat. Der vil blive taget højde herfor i lovforslaget.

Læs forståelsespapiret her

Kontakt:
Skatteministeriets pressefunktion på tlf.: 7222 2324

Ordførere:
Troels Ravn: 6162 4783
Kathrine Olldag: 3337 4709
Louise Schack Elholm: 3337 4525
Rasmus Jarlov: 3337 4208
Ole Birk Olesen: 3337 4908
Susanne Zimmer, 6162 5672