Gyldig fra

Meget høje cigaretafgifter kan blive dyrt for samfundsøkonomien

Markant højere cigaretafgifter kan blive dyrt for samfundsøkonomien og de offentlige finanser. Det viser en ny Skatteøkonomisk Analyse fra Skatteministeriet.

Illustrationsfoto

Det kan efterlade en stor regning, hvis cigaretafgifterne bliver sat for højt op. Det viser beregninger fra Skatteministeriet, som offentliggøres i en ny Skatteøkonomisk analyse af effekten af ændrede afgifter på cigaretter og tobak. Sætter Folketinget fx tobaksafgifterne op svarende til en prisstigning på ca. 25 kr. eller mere, skønnes det at medføre et mindreprovenu til staten.

”De her tal viser, at der er en risiko for at slå et hul i statskassen, hvis tobaksafgifterne forhøjes så markant, som flere har været ude at foreslå. Jeg siger ikke, at højere tobaksafgifter ikke kan være et godt middel til at få færre til at begynde med at ryge. Men jeg tror ikke, det er det vidundermiddel, som mange vil gøre det til. Mange danskere vil bare købe deres cigaretter i udlandet eller på det sorte marked”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Beregningerne viser, at det er muligt at forhøje tobaksafgifterne og opnå en positiv effekt for både samfundsøkonomien og de offentlige finanser. Skatteministeriets beregninger viser, at en afgiftsforhøjelse svarende til en prisstigning med 3-4 kr. vil have en positiv samfundsøkonomisk virkning og styrke de offentlige finanser. Ved afgiftsforhøjelser svarende til prisstigninger på ca. 25 kroner eller mere vil der både være et mindreprovenu til staten og et samfundsøkonomisk tab.

”Regeringen har et skattestop, og de her tal indikerer, at det ikke er en god idé for samfundsøkonomien at sende afgifterne på himmelfart. Det, der har været foreslået er prisstigninger, så en pakke cigaretter vil komme til at koste 80 eller 100 kr. Analysen viser, at så store forhøjelser formentlig vil medføre et samfundsøkonomisk tab i milliardklassen. Derfor skal vi tænke os godt om, inden vi bryder skattestoppet og slår et hul i statskassen”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Skatteministeriets beregninger er med udgangspunkt i, at afgiftsforhøjelserne vil påvirke en lang række samfundsøkonomiske faktorer, herunder grænsehandlen og sundhedsomkostninger mv.

Læs Skatteøkonomisk Analyse, hvor der også ses på udviklingen i indtægterne fra tobaksafgifterne og det samlede cigaretforbrug i Danmark over tid.

Appendiks 1 - Stilleskruer
Appendiks 2 - Beregningsforudsætninger
Appendiks 3 - Forbrugs- og grænsehandelsgevinster