Gyldig fra

Materiale til undersøgelseskommissionen skrider fremad og er højt prioriteret

Skatteministeriet har tæt dialog med undersøgelseskommissionen og forventer at levere materiale i udbyttesagen inden udgangen af september. Allerede nu er der leveret 870 fysiske ringbind med faneblade, som er den form, undersøgelseskommissionen har ønsket.

Illustrationsfoto

Skatteministeriet har siden nedsættelsen af Undersøgelseskommissionen om SKAT haft fokus på at understøtte undersøgelseskommissionens arbejde. Der er tale om et højt prioriteret arbejde i Skatteministeriet og den nye skatteforvaltning.

Skatteministeriet har siden den første nedsættelse i efteråret 2017 etableret en fast organisering af opgaven samt en metode for materialeudsøgningen, der sikrer, at alt relevant materiale findes og udleveres. Der er imidlertid tale om en meget stor opgave, som indebærer en manuel gennemgang af et meget omfattende materiale, der dækker flere hundrede tusinde dokumenter fra en periode på over 15 år.

En stor del af materialeudsøgningen sker i Skattestyrelsen.

”Vi har løbende haft tæt dialog med undersøgelseskommissionen om materialet og dets form. Det er en opgave, der prioriteres meget højt i hele ministeriet, og vi har i dialogen med undersøgelseskommissionen løbende justeret form og processer for at sikre en effektiv, grundig og smidig udlevering, som lever op til de forventninger, som undersøgelseskommissionen har”, siger Merete Agergaard, der er direktør for Skattestyrelsen.

Undersøgelseskommissionen har igennem de seneste 10 måneder løbende modtaget printet materiale indsat i ringbind med faneblade og aktlister, som er den form, undersøgelseskommissionen har ønsket. På nuværende tidspunkt er der leveret 870 fysiske ringbind, der er kørt med fragt fra København til undersøgelseskommissionens lokalitet i Aarhus. Fredag den 7. september afhentes yderligere 61 fysiske ringbind i Skatteministeriets departement.

”Der er tale om et bredt kommissorium, som dækker over mange år og mange dokumenter og involverede parter, og på den måde flere hundrede tusind dokumenter. Derfor skal materialet naturligvis være overskueligt for undersøgelseskommissionen. Det tager tid at gennemgå og gøre overskueligt og den opgave gør vi alt, hvad vi kan, for at løfte godt og hurtigst muligt”, siger direktør i Skattestyrelsen, Merete Agergaard.

Skatteministeriet forventer, at materiale i den såkaldte udbyttesag vil kunne være leveret til undersøgelseskommissionen inden udgangen af september måned i den ønskede form.