Gyldig fra

Kontrol med tobaksbranchen medfører tobaksreguleringer på ca. 110 mio. kr.

I forbindelse med afgiftsforhøjelserne på tobak den 1. april 2020 har Skattestyrelsen gennemført omfattende kontroller af tobaksbranchen. Kontrollerne medfører reguleringer af tobaksafgifter på ca. 110 mio. kr.

Told Kontrol

I efteråret gennemførte Skattestyrelsen de første af en række omfattende kontroller af tobaksbranchen i forbindelse med afgiftsforhøjelserne på tobak den 1. april 2020. Det medførte regninger for over 5 mio. kr. for manglende overholdelse af reglerne. Skattestyrelsen har netop gennemført en række yderligere kontroller, og der er på den baggrund regninger på vej, som umiddelbart beløber sig til ca. 110 mio. kr. 

”Når virksomheder handler i strid med lovgivningen, er det godt, at Skatteforvaltningen reagerer og gennemfører kontroller på området.” siger skatteminister Morten Bødskov. 

Skattestyrelsen rejser i første omgang krav om efterbetaling af afgiftsforskellen mellem gammel og ny afgift overfor dem, der ikke har betalt korrekt afgift. Derefter vurderes det, om der kan gøres et straffeansvar gældende. 

”Med Finansloven for 2020 forhøjede vi tobaksafgifterne ad to omgange, fordi vi som regering ønsker, at færre skal begynde at ryge, herunder særligt børn og unge. Siden den første afgiftsforhøjelse i 2020 har vi imidlertid oplevet tobaksvirksomheder, der handler i strid med lovgivningen eller direkte modarbejder formålet med afgiftsforhøjelserne ved at dumpe priserne så meget, at de simpelthen taber penge på deres salg af cigaretter. Sidstnævnte er ikke ulovligt, men det er klart, at det går stik imod intentionen med lovgivningen, og det er både groft og usmageligt, at man ikke respekterer hensigten med loven. Udover den løbende kontrol, som Skattestyrelsen fører med, at reglerne overholdes, er der derfor brug for strammere regler og hårdere sanktioner, inden afgifterne på tobak stiger igen den 1. januar 2022.” siger Morten Bødskov. 

Regeringen har fremsat et lovforslag, der vil gøre det forbudt at sælge cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker, hvis det sker mere end tre måneder efter, at de nye afgifter er trådt i kraft. Forbuddet vil betyde, at grossister og detailhandlere kan få bødestraf for at sælge cigaretter, hvor der er betalt gamle afgifter. 

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk