Gyldig fra

Kontrol fra indtægter fra digitale arbejdsplatforme udløser regninger for over 90 mio. kr

Skattestyrelsen har siden 2020 gennemført godt 4.700 kontroller vedrørende personer, der udbyder tjenester på digitale arbejdsplatforme. Der er fundet fejl i 95 pct. af kontrollerne, som har medført yderligere skatteopkrævninger på over 90 mio. kr.

Illustrationsfoto

De seneste år er flere begyndt at udbyde deres arbejdskraft gennem såkaldte digitale arbejdsplatforme. Arbejdsplatformene formidler kontakten mellem udbyderne, det vil sige privatpersoner eller virksomheder, som yder en service som for eksempel rengøring eller budkørsel.

Skattestyrelsen kontrollerer derfor, om borgerne, der udbyder arbejdskraft på arbejdsplatforme, har oplyst og betalt den korrekte skat og eventuelt moms af de indtægter, de har haft via platformene.  

Ved hjælp af oplysninger indhentet fra de digitale platforme har Skattestyrelsen siden 2020 gennemført over 4.700 kontroller. Kontrollerne har resulteret i skatteopkrævninger for over 90 mio. kr. til personer, der har udbudt deres arbejdskraft via de digitale arbejdsplatforme.

”Resultaterne viser helt tydeligt, at der er brug for at kontrollere indtægterne fra de digitale arbejdsplatforme. Der er simpelthen alt for mange, som ikke følger reglerne. Jeg er optaget af, at alle danskere betaler den skat de skal, uanset om de får betaling fra en arbejdsgiver eller en digital platform. Derfor er det også vigtigt, at Skattestyrelsen målrettet vejleder om skatte- og momsreglerne på området.”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Læs mere om kontrollerne her. 

Nye regler sikrer automatisk overførsel af data
Siden januar 2023 har virksomhederne bag digitale platforme været forpligtede til at indsamle oplysninger til Skattestyrelsen om udbydere på platformene. Disse oplysninger skal virksomhederne fra primo 2024 indberette til Skattestyrelsen. Det gør det muligt at identificere de udbydere, som har en indtægt ved at udleje deres faste ejendom eller transportmiddel, levere tjenesteydelser eller sælge varer til andre borgere via digitale platforme.

Læs mere om hvordan man indberetter indtægter fra erhvervet via arbejdsplatforme.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk