Gyldig fra

It-tilsynet offentliggør første redegørelse om skattevæsenets it-område

I sin årlige redegørelse for 2021 opsummerer It-tilsynet sine over-ordnede anbefalinger til skattevæsenet. Alle anbefalinger følges, og skattevæsenet er godt i gang med at stabilisere området.

Neg Skm Bygning2

Porteføljestyring, planlægning, kompetencer, forretningsmæssigt ansvar, leverandørstyring, eksekvering og it-modernisering. Det er de syv hovedområder, It-tilsynet fokuserer  på i den første redegørelse til skatteministeren. 

”Jeg glæder mig over, at It-tilsynet har oplevet en Skatteforvaltning med fuldt ledelsesmæssigt fokus på at løse problemerne. Tilsynet konstaterer, at det går i den rigtige retning, og at flere af de store, komplekse it-projekter er stabiliserede. Men jeg kan også læse mig til, at der fortsat ligger meget store opgaver foran os,” siger skatteminister Jeppe Bruus. 

På baggrund af It-tilsynets anbefalinger i 2021 har Skatteministeriet allerede etableret nye modeller for samlet prioritering og porteføljestyring, rykket ansvar for projektudvikling tættere på forretningen, forbedret leverandørstyringen og meget mere. Formålet er at sikre, at skattevæsenet effektivt opkræver og inddriver de skatter og afgifter, som finansierer velfærdssamfundet. 

”Da vi overtog regeringsmagten, fik vi lavet et eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer, og vi måtte konstatere, at hverken budgetterne eller tidsplanerne var realistiske. It-tilsynets redegørelse giver regeringen og Folketingets partier et solidt udgangspunkt for det videre arbejde med genopretning af tilliden til skattevæsenet,” siger Jeppe Bruus.  

It-tilsynet blev oprettet i januar 2021, og redegørelsen for 2021 er således tilsynets første. Fremover skal It-tilsynet afrapportere en gang årligt om sine aktiviteter i en offentlig redegørelse til skatteministeren, som kan danne grundlag for drøftelser med Folketinget og derved være med til at styrke den parlamentariske kontrol af området. 

Læs hele It-tilsynets redegørelse her

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk