Gyldig fra

Indsatsen mod virksomheders brug af skattely skærpes

Multinationale selskaber skal ikke flytte skattepligtige beløb uretmæssigt ud af Danmark. Et nyt center med fokus på blandt andet international selskabsskat samt en ny analyseenhed skal bidrage til at styrke kontrollen på området yderligere.

Skatteminister Morten Bødskov
Skatteminister Morten Bødskov

Multinationale selskaber skal ikke unddrage sig skattebetaling ved at flytte overskud uretmæssigt ud af Danmark til skattely. Derfor styrkes indsatsen nu mod international skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning.

Et af de områder, der skal styrkes, er kontrollen med overførsel af skattepligtige overskud til udlandet, også kaldet transfer pricing. Skattestyrelsen har allerede i dag en målrettet og effektiv kontrolindsats på området. I en netop offentliggjort publikation fremgår det, at kontrollen de seneste 10 år har medført nettoforhøjelse af internationale virksomheders skattepligtige indkomst for mere end 80 mia. kr. (læs mere her).

”Langt de fleste virksomheder ønsker at overholde skattereglerne. Men der er også eksempler på, at multinationale selskaber spekulerer i at nedbringe skattebetalingen i Danmark, og at det ikke altid sker med lige fine metoder. Derfor styrker vi nu kontrollen på området”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Som en del af aftalen En styrket skattekontrol, der blev indgået af et enigt Folketing i april, blev den samlede indsats mod skattely og international skatteunddragelse styrket med 100 ekstra medarbejdere. En række af de medarbejdere dedikeres til en målrettet indsats mod multinationale selskabers skatteunddragelse og skattespekulation (Læs mere her).

For at styrke og fokusere indsatsen oprettes også et nyt center, der blandt andet skal arbejde med international selskabsskat. En af hovedopgaverne bliver at imødegå de udfordringer, den stigende globalisering giver for afregning af selskabsskat. Centeret skal i samarbejde med øvrige specialistenheder i Skatteforvaltningen blandt andet bidrage til at styrke kontrollen med international selskabsskat.

Samtidig oprettes en ny, specialiseret analyseenhed, der får til opgave at identificere og afdække de største risici på området. Analyseenheden skal bidrage til, at kontrolarbejdet i højere grad kan målrettes og til at sikre, at skattemyndighederne altid har den relevante viden om internationale trends og nye internationale risikoområder.

Ved siden af Skattestyrelsens kontrolindsats ønsker regeringen at styrke det internationale samarbejde om international skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning. I sidste uge blev EU’s medlemslande enige om en erklæring, der peger på en række initativer, der skal gøre det lettere og hurtigere at rapportere oplysninger og dele mistanker om skattesvindel på tværs af alle EU’s medlemslande. Et af de konkrete inititativer er et forslag fra den danske regering om oprettelse af en EU-alarmcentral mod skattesvindel (læs mere her).

Regeringen har samtidig sat gang i et analysearbejde, som skal danne grundlag for prioritering af de områder, hvor skattekontrollen skal styrkes yderligere frem mod 2023. I den forbindelse vil der også være fokus på, hvorvidt der er behov for yderligere ressourcer til at styrke indsatsen mod international skatteunddragelse. I alt ønsker regeringen at styrke skattekontrollen med 1.000 ekstra medarbejdere, hvoraf de første 250 blev prioriteret i forbindelse med aftalen i april (læs mere her).

Læs om regeringens samlede initiativer her (faktaark).

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk