Gyldig fra

Indsatsen mod social dumping førte til skatteopkrævninger for mere end 300 mio. kroner i 2021

Det fælles myndighedssamarbejde mod social dumping førte i 2021 til skatteopkrævninger for mere end 300 mio. kroner. Knap 60 pct. af de cirka 2.900 kontroller førte til reguleringer.

Illustrationsfoto

De senere år har Skattestyrelsen sammen med politiet og Arbejdstilsynet haft et skærpet fokus på at sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige løn- og arbejdsvilkår og efter danske regler.

Myndighederne gennemfører fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft. Det gælder fx på byggepladser, i landbrug og restauranter. I 2021 førte det til skatteopkrævninger for mere end 300 mio. kroner.

Et arbejdsmarked med ordnede forhold skaber fair konkurrence mellem virksomheder og gode vilkår for medarbejdere. Derfor er jeg meget tilfreds med, at dygtige kontrolmedarbejdere i hele landet hver dag er med til at sikre, at reglerne på det danske arbejdspladser bliver fulgt, og at virksomhederne afregner korrekte skatter og afgifter. Den seneste opgørelse over Skattestyrelsens indsats mod social dumping viser heldigvis også, at den styrkede kontrol virker efter hensigten, og at kontrollerne rammer mere præcist end tidligere,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Det fælles myndighedssamarbejde kan fejre ti års jubilæum i år. I det samarbejde er det Skattestyrelsens opgave at kontrollere, om de udenlandske virksomheder og arbejdstagere er skatte- og momsregistreret, og om skatte- og momskrav er angivet og betalt. Hvis Skattestyrelsen finder manglende betaling af skatter og afgifter, sender Skattestyrelsen efterfølgende en opkrævning.

I 2021 gennemførte Skattestyrelsen godt 2.900 kontroller, hvoraf ca. 1.700 førte til skattemæssige reguleringer. Det svarer til, at 59 pct. af alle kontroller fører til reguleringer.

”Det er helt afgørende for sammenhængskraften og økonomien i vores samfund, at der er respekt for spillereglerne på det danske arbejdsmarked. Derfor har regeringen sat fokus på, at danske arbejdspladser skal være på danske løn- og ansættelsesvilkår, og jeg er meget tilfreds med, at der i Folketinget er bred opbakning til regeringens ambition om styrke skattekontrollen,” siger Jeppe Bruus.

I april 2020 indgik et enigt Folketing aftalen En styrket skattekontrol. Her blev det fastlagt at styrke skattekontrollen med 1.000 nye medarbejdere frem mod 2024. Indsatsen mod social dumping er i den forbindelse målrettet yderligere med et nyt skattecenter i Frederikssund, som skal styrke vidensdeling og effektiviteten i arbejdet.

Læs mere om indsatsen mod social dumping her.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk