Gyldig fra

Indkaldelse til pressemøde om grøn skattereform

Regeringen præsenterer udspil til en grøn skattereform i morgen onsdag kl. 12. i Skatteministeriet.

Aa048995

Onsdag den 20. april klokken 12.00 præsenterer regeringen sit udspil til en grøn skattereform. Det sker som led i arbejdet med at indfri regeringens ambitiøse målsætning på klimaområdet. 

På pressemødet deltager skatteminister Jeppe Bruus, klimaminister Dan Jørgensen og erhvervsminister Simon Kollerup. 

Sted:
Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K

Teknisk briefing: 
Efter pressemødet vil der være en teknisk briefing i tidsrummet 14.00-15.00 i Skatteministeriet. Tilmelding til dette skal ske til presse@skm.dk senest kl. 12.00. 

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk