Gyldig fra

Hurtig og effektiv behandling af ansøgninger om rentefrie coronalån i 2020

Regeringens låneordninger på moms- og lønsumsafgift kom hurtigt og effektivt ud til virksomhederne. Langt de fleste sager sidste år blev behandlet indenfor fem arbejdsdage, viser opgørelse fra Skattestyrelsen.

Travle Mennesker

Godt 30.300 virksomheder ansøgte sidste år om moms- og lønsumsafgiftslån. Af de ansøgninger blev godt 27.000 godkendt, og der blev i alt udbetalt lån for mere end 7,4 mia. kroner. 

Den store opgave er blevet løst i Skattestyrelsen, hvor sagsbehandlingen i de fleste tilfælde blev klaret på fem arbejdsdage. Det glæder skatteminister Morten Bødskov. 

”Regeringen er meget opmærksom på at hjælpe virksomhederne og lønmodtagerne bedst muligt gennem den nuværende krise. Moms- og lønsumsafgiftslånene har til formål at styrke likviditeten hos virksomhederne, og at sagsbehandlingstiden i de fleste tilfælde kan holdes nede på omkring fem arbejdsdage har givet virksomhederne en høj grad af tryghed i en svær situation,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Skattestyrelsen har i forbindelse med låneordningen styrket sit samarbejde med relevante myndigheder, herunder bl.a. SØIK og Erhvervsstyrelsen. Blandt andet udlånte Skattestyrelsen i dele af 2020 syv medarbejdere til at styrke Erhvervsstyrelsens kontrol med hjælpepakker, og samtidig er der bl.a. etableret en ’risikoliste’ mellem de enkelte myndigheder, der sikrer, at Skattestyrelsen orienteres om virksomheder, som er politianmeldt af fx Erhvervsstyrelsen, og dermed kan indgå i kontrolarbejdet af fx moms- og lønsumsafgiftslån hos Skattestyrelsen. 

Dette samarbejde betyder, at Skattestyrelsen også har været i stand til hurtigt og effektivt at afvise en række ansøgninger, hvor man har vurderet, at der bevidst er afgivet forkerte oplysninger for at få et lån. 

”Siden corona-pandemiens begyndelse har regeringen stillet likviditet til rådighed for virksomhederne for i alt godt 490 mia. kroner på skatteområdet. Vi kan aldrig garantere, at der ikke kan ske svig, men jeg kan garantere, at vi fortsat holder skarpt øje med forsøg på svig, og at Skattestyrelsen er klædt godt på til at bremse uretmæssige udbetalinger af lån,” siger Morten Bødskov. 

Læs mere om de momslån, der er udbetalt.

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk