Gyldig fra

Højere skattefrit bundfradrag skal styrke sociale fondes arbejde

Regeringen er klar til at forhøje det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde. Det skal give fondene bedre muligheder for socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde.

Abstrakt Skygge

Når sociale fonde støtter socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde, har der hidtil været et skattefrit bundfradrag for ydelser til personer fra godkendte fonde på 10.000 kr. Det er regeringen nu parat til at hæve til 15.200 kr. 

”De sociale fondes arbejde spiller en vigtig rolle i vores samfund. Og med det her forslag opdaterer vi bundfradraget til det niveau, som vi mener, er rimeligt og som ikke mindst vil give fondene bedre muligheder for at støtte enkeltpersoner som led i deres sociale og sygdomsbekæmpende arbejde, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Regeringens forslag ændrer ikke på, hvilke fonde, foreninger mv., der kan godkendes af Skattestyrelsen. Forslaget 1. behandles fredag den 23. april 2021 som en del af lovforslag L 211. 

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk