Gyldig fra

Historisk aftale med Airbnb træder i kraft fra 1. juli 2019

Airbnb begynder som den første deleøkonomiske platform at dele oplysninger med skattemyndighederne om danskernes indtægter fra udlejning. Oplysninger vil omfatte udlejning, som foretages efter d. 1. juli 2019. Fra 2021 deles oplysningerne helt automatisk. Aftalen med Airbnb er nu en realitet.

Illustrationsfoto

Folketinget har i dag vedtaget sidste del af den deleøkonomiske aftale, som regeringen indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i 2018. En forudsætning i den politiske aftale var, at deleøkonomiske platforme har indgået aftale med skattemyndighederne om at foretage fuld indberetning til skattemyndighederne.

Den historiske aftale, som regeringen har indgået med Airbnb, er derfor en del af den politiske aftale. Med vedtagelsen af det sidste lovforslag er aftalen mellem regeringen og Airbnb blevet en realitet. Det betyder, at Airbnb deler data om indtægterne fra de danske udlejere med skattemyndighederne fra 1. juli 2019. Fra 2021 vil indberetning ske automatisk i stil med det, som vi kender fra indberetning af indtægter fra sommerhusbureauer i dag.

Personer, der udlejer deres bolig i Danmark gennem den deleøkonomiske platform, kan se frem til at få del i de forbedrede skattevilkår, som allerede i december 2018 blev vedtaget af Folketinget. De forbedrede skattevilkår betinges af indberetning fra en tredjepart som fx Airbnb fra skatteåret 2021. Ved udlejning af sommerhuse opretholdes den nuværende ordning om indberetning dog som betingelse for det forhøjede fradrag.

”Samarbejdet mellem Danmark og Airbnb om automatisk indberetning af udlejernes indtægter er unik og den første af sin slags i verden. Det er vigtigt for at gøre det nemt for udlejerne, men også for sikre, at de betaler den rigtige skat. Aftalen er et eksempel på, at hvis man lovgivningsmæssigt giver plads og frihed til nye forretningsmodeller – fx deleøkonomien – og indgår i en konstruktiv dialog, kan man i fællesskab skabe en situation, hvor alle vinder. Både udlejerne, Airbnb og samfundsøkonomien”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Også general manager for Airbnb i Nordeuropa, Hadi Moussa, glæder sig over, at aftalen mellem regeringen og Airbnb nu er en realitet.

”De nye regler er fremtiden og gode nyheder for alle i Danmark. De vil sikre, at helt almindelige danskere kan fortsætte med at nyde godt af turismen i Danmark, gæster kan fortsætte med at bo, som danskerne gør det i Danmark, og regeringen kan drage fordel af det økonomiske boost, som turismen giver. Vi ønsker at fortsætte samarbejde med alle i Danmark og arbejde endnu mere med regeringer rundt om i verden for at sprede fordelene ved at dele sit hjem med andre”, siger Airbnbs general manager i Nordeuropa, Hadi Moussa.

Siden aftalen blev indgået har der vist sig at være et behov for juridiske afklaringer i henhold til GDPR-lovgivningen – herunder håndteringen af Airbnbs datadeling. Det betyder, at aftalen med Airbnb justeres, så Airbnb deler data om alle bookinger, som foretages fra den 1. juli 2019 og frem. Der sker ikke ændringer i forhold til den automatiske indberetning af lejeindtægter, som vil gælde fra indkomståret 2021.