Gyldig fra

Håndsrækning til almennyttige og velgørende foreninger

Mange almennyttige og velgørende foreninger står i en svær situation pga. aflyste velgørenhedsarrangementer og færre donationer. Derfor fremskynder regeringen nu udbetalingen af momskompensation, så foreninger får øget likviditet under krisen.

Illustrationsfoto
Mennesker sammen hver for sig

Som led i at hjælpe velgørende og almennyttige organisationer gennem den nuværende krise, har regeringen besluttet at fremskynde tilbagebetalingen af momskompensation med to måneder. Tiltaget skal give foreningerne øget likviditet i en tid, hvor mange velgørenhedsarrangementer er helt eller delvist aflyst.

”Det er helt afgørende for regeringen, at Danmark kommer godt gennem den nuværende krise. Derfor har vi gennemført en lang række initativer for danske virksomheder og lønmodtagere. I den situation må vi ikke glemme de almennyttige og velgørende organisationer, der har en stor og vigtig rolle at spille i såvel Danmark som hele verden. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan fremrykke kompensationen for moms med to måneder”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Som følge af tiltaget vil momskompensationen, hvor ansøgningsfristen er den 1. juli 2020, nu blive udbetalt i starten af oktober frem for starten af december. Det er Skattestyrelsen, der håndterer den fremrykkede udbetaling af momskompensation.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk