Gyldig fra

Gældsstyrelsen skærper indsats mod skyldnere med store formuer

Gældsstyrelsens indsats mod skyldnere med penge i banken eller andre værdier indbragte sidste år 291 mio. kr.

Penge Kroner3

Dyre biler og store beløb på bankkontoen harmonerer ikke med stor gæld til det offentlige. Derfor målrettede Gældsstyrelsen sidste år en særlig indsats mod personer, der både har mange penge og stor gæld – det gav i 2020 et resultat på 291 mio. kr.

Indsatsen fungerer således, at skyldnerne får en sidste mulighed for selv at afdrage deres gæld - ellers bliver fogeden sendt ud for at gøre udlæg på bankkontoen eller i skyldnernes let omsættelige værdier. 

”Folk skal ikke have store summer stående i banken eller i aktier, når de samtidig skylder penge til det offentlige. Det skader retsfølelsen og er uretfærdigt over for de mange borgere, der betaler det, de skal. Derfor er det vigtigt, at Gældsstyrelsen gennemfører målrettede indsatser som den her”, siger skatteminister Morten Bødskov.  

Gældsstyrelsen indkalder personer, der både har stor gæld og store værdier, til et møde med fogeden. Fogeden kan for eksempel gøre udlæg i penge på en bankkonto, værdipapirer, biler eller friværdi i ejendomme for at afdrage på gælden. Når en skyldner modtager en indkaldelse, så er det sidste mulighed for at få betalt gælden selv. 

I 2020 blev 1.245 skyldnere omfattet af indsatsen. I forbindelse med fogedbesøgene er der stillet sikkerhed i ejendomme og køretøjer for 87 mio. kr., hvilket betyder, at provenuet kan stige senere. 

”I dag er der alt for mange danskere, der har gæld til det offentlige, og regeringen har en helt klar målsætning om, at flere skyldnere skal betale deres gæld og ud af inddrivelsessystemet. Hvis vi skal have antallet af personskyldnere ned, er det afgørende, at alle, der er i stand til at afdrage på deres gæld, også gør det. Derfor skal vi have flere af den her slags indsatser”, siger Morten Bødskov. 

Indsatsen fortsætter og flere skyldnere vil løbende blive kontaktet. Indsatsen vil desuden indgå som en fast del af Gældsstyrelsens arbejde med at inddrive skyldneres gæld. 

Læs mere om gældsstyrelsens målrettede indsats her.

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk