Gyldig fra

Gældsstyrelsen inddrev 11,5 mia. kroner af danskernes gæld til det offentlige i 2021

I 2021 inddrev Gældsstyrelsen 11,5 mia. kroner fra borgere og virksomheder med gæld til det offentlige. Det er over 1 mia. kroner mere end året før, og resultatet skyldes især succes med det nye inddrivelsessystem, PSRM. Men den samlede gæld vokser fortsat.

Mennesker Byen 4

Inddrivelsen af skattegæld, politibøder og anden gæld til det offentlige bliver stadigt mere effektivt. Sidste år inddrev Gældsstyrelsen 11,5 mia. kroner. Det er en mia. kroner mere end året før. 

Inddrivelsen af danskernes gæld har været støt stigende siden 2013, hvor der blev inddrevet 4,4 mia. kroner. Beløbet er altså mere end fordoblet i 2021. 

”Skylder man penge til det offentlige, så skal man naturligvis betale dem tilbage. Derfor er jeg også glad for at se, at der bliver inddrevet mere gæld år for år. Det gør der blandt andet fordi, vi med vores nye inddrivelsessystem har fået mulighed for at trække afdrag på gælden direkte af skyldnerens løn, inden den bliver udbetalt,” siger skatteminister Jeppe Bruus. 

Gældsstyrelsen har inddrevet ca. 3,7 mia. kroner i det nye system, PSRM, i løbet af 2021. Det svarer til en fordobling af inddrivelsen i PSRM i forhold til året før, hvor knap 1,9 mia. kroner blev inddrevet i systemet. Det betyder også, at PSRM nu står for knap en tredjedel af Gældsstyrelsens samlede inddrivelsesprovenu. 

Politisk dialog om at styrke gældsinddrivelsen 
Gældsstyrelsen inddriver danskernes gæld ved at bruge en række konkrete værktøjer som eksempelvis lønindeholdelse, modregning i skat og offentlige ydelser, udlæg i værdier og rykkerbreve. Men på trods af den stigende inddrivelse, stiger den samlede gæld til det offentlige fortsat. 

Stigningen skyldes hovedsageligt, at borgere og virksomheder stifter mere ny gæld, end de afdrager, og samtidig løber der renter på den ubetalte gæld. Samlet medfører det, at gælden til det offentlige var på knap 145 mia. kroner ved udgangen af 2021. Det er en stigning på cirka 9,5 mia. kroner i forhold til året før.   

”Det går bestemt den rigtige vej. Men selv om der er fremdrift i arbejdet med at genoprette gældsområdet, så må vi erkende, at at vi langt fra er i mål. Borgere og virksomheder har en samlet gæld til det offentlige på knap 145 mia. kroner. Det er det hidtil højeste niveau. Derfor er der brug for at styrke gældsinddrivelsen og at få flere borgere og virksomheder ud af gældsspiralen. Det ser jeg frem til at drøfte med Folketingets partier,” siger Jeppe Bruus.

Læs mere om Gældsstyrelsens inddrivelsesprovenu i 2021 her: 

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk