Gyldig fra

Fortsat fremgang i Skatteministeriets regnskab for statens indtægter

Rigsrevisionen anerkender i sin beretning om statsregnskabet for 2021 fremskridt i Skatteforvaltningen. Der er dog fortsat udfordringer, som skal løses de kommende år.

Neg Skm Bygning

I beretningen om Revisionen af statsregnskabet for 2021 anerkender Rigsrevisionen den indsats, Skatteforvaltningen har gjort de seneste år for at håndtere fx de udfordringer med gældsinddrivelsen, som har været med til at skabe usikkerhed om regnskabet for statens indtægter fra skatter og afgifter. Skatteministeriet arbejder fortsat målrettet på at fjerne de sidste væsentlige usikkerheder i regnskabet.

”Igen i år ser vi en fremgang i forhold til at få fjernet forbeholdet i Rigsrevisionens beretning om statsregnskabet. Det understreger, at vi er på rette vej, selvom vi fortsat kan forvente udfordringer de kommende år. Siden regeringen kom til, har vi sikret langsigtede investeringer i skattevæsenet med det mål at styrke tilliden. Det arbejde ser vi frem til at fortsætte”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Derudover tager Rigsrevisionen i år et afgrænset forbehold for regnskabet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, da der er konstateret fejl i styrelsens regnskabsmæssige håndtering af udgifter til drift og it-projekter. Fejlene handler om fordelingen af de afholdte udgifter til Skatteministeriets it-projekter på tværs af regnskabsår og på tværs af ministeriets egne styrelser. Fejlene medfører ikke et økonomisk tab for staten. 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er i gang med at rette op på fejlene.

I revisionen af statens forvaltning kritiserer Rigsrevisionen også, at datafejl i Motorregisteret har ført til, at en afgrænset mængde køretøjer er blevet opkrævet afgifter ud fra et forkert grundlag. Motorstyrelsen er i gang med at rette fejlene og sikre, at de ramte køretøjer opkræves korrekt, og at evt. for meget opkrævet afgift betales tilbage.

Skatteministeriet er derudover i færd med at rette op på en række andre forhold, som Rigsrevisionen tidligere har kritiseret, og som også omtales i beretningen i år, såsom opkrævning, håndtering af ubetalte skatter og afgifter og inddrivelse af persongæld.

Læs hele Rigsrevisionens beretning her.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk