Gyldig fra

Fortsat fremgang i regnskabet for statens skatter og afgifter

Skatteministeriet har i dag offentliggjort årsregnskabet over statens indtægter fra skatter og afgifter for 2020. Årsregnskabet viser, at der er sket en fortsat styrkelse af regnskabet for statens skatter og afgifter. Skatteministeren er tilfreds med fremgangen.

Neg Glas Gennemgang

Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har i en årrække vurderet, at der var væsentlig usikkerhed om regnskabet for statens indtægter fra skatter og afgifter. 

Skatteministeriet har derfor gennem de seneste år – i en tæt og konstruktiv dialog med Rigsrevisionen – arbejdet løbende med at nedbringe usikkerhederne i årsregnskabet for statens indtægter. 

Skatteministeriet har i dag offentliggjort årsregnskabet for statens skatter og afgifter for 2020, som viser resultaterne af det ekstra fokus, der har været på regnskabsaflæggelsen gennem en årrække. Årsregnskabet viser en fortsat fremgang, og en række forhold, som Rigsrevisionen bl.a. tidligere har kritiseret, er løst eller udgør ikke længere en væsentlig usikkerhed for regnskabet, fordi området gennem en årrække er styrket. 

Skatteministeren er tilfreds med forbedringen i forvaltningen af regnskabet: 

”Jeg er meget tilfreds med, at der er en fortsat fremgang i regnskabet for statens skatter og afgifter. Jeg håber også, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne finder fremgangen tilfredsstillende og anerkender det store arbejde, der ligger bag. De væsentlige usikkerheder, som desværre fortsat står tilbage i regnskabet, er primært afledt af kendte udfordringer i forvaltningen med fx den ekstraordinære situation på gældsområdet og i de understøttende it-systemer. Dem arbejder vi naturligvis fortsat på at finde så gode løsninger på som muligt, så de også kan komme i mål”, siger Morten Bødskov.

Læs årsregnskab for 2020 her:

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk