Gyldig fra

Forbedring af lån for 79 mia. kr. til virksomhederne

For at forhindre, at virksomheder skal tilbagebetale flere låneordninger på én gang i 2022, foreslår regeringen nu, at tilbagebetalingsfristen for nye A-skattelån udskydes.

Hustage

Folketingets partier er ved at hastebehandle regeringens forslag om at udvide låneordningerne for A-skat, AM-bidrag og moms. Hermed stilles der 170 mia. kr. yderligere likviditet til rådighed for virksomhederne.

I det lovforslag, regeringen fremsatte til hastebehandling onsdag den 10. februar, er der foreslået en tilbagebetalingsfrist den 1. februar 2022. Det betyder, at små og mellemstore virksomheder, der gør brug af de nye låneordninger, vil have 6 betalingsfrister i februar 2022. Der er bekymring for, hvad det vil betyde, hvis virksomhederne skal tilbagebetale lån fra flere låneordninger på én gang. Derfor foreslår regeringen nu, at man ser på mulighederne for at fordele tilbagebetalingerne over en længere periode.

”Regeringen tager virksomhedernes situation meget alvorligt, og vi er optaget af, at virksomhederne kommer så godt som muligt igennem krisen. Sammen med Skatteforvaltningen har regeringen helt frem til nu set på muligheden for at forlænge betalingsfristen, så vi så at sige glatter tilbagebetalingerne lidt ud. Derfor har jeg oversendt et ændringsforslag til Folketinget”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Nu foreslår regeringen, at A-skattelån vedrørende februar-betalingen her i 2021 først skal tilbagebetales den 1. april 2022, og at A-skattelån vedrørende marts-betalingen her i 2021 først skal tilbagebetales den 1. juni 2022. Det giver virksomhederne mulighed for at beholde likviditet på 26 mia. kr. fra februar-betalingen i knap to måneder yderligere og fra marts-betalingen på 53 mia. kr. i knap fire måneder yderligere.

Lån vedrørende momsbetalingen den 1. marts 2021 skal fortsat tilbagebetales den 1. februar 2022.

”I regeringen ser vi løbende på, hvordan vi fortsat bedst kan hjælpe lønmodtagere og virksomheder. Samlet set har regeringen styrket likviditeten i danske virksomheder med 300 mia. kroner og udbetalt hjælpepakker for 28 mia. kroner siden coronaen ramte Danmark, og med de nye tiltag kan vi øge likviditeten med 170 mia. kroner til virksomhederne”, siger skatteminister Morten Bødskov.

FAKTA
Regeringen foreslår med lovforslag L 166 følgende likviditetstiltag:

- A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts 2021. Samtidig vil regeringen give mulighed for, at også store virksomheder kan anmode om lån for betalingerne i februar og marts 2021.

- Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4½ måned for alle virksomheder.

- En ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den dobbelte moms i form af udskudt og ordinær moms, der skal angives og betales 1. marts 2021.

Faktaark - udjævning af tilbagebetalingsfrist for A-skattelåneordning

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk