Gyldig fra

Folketinget hastebehandler nye låneordninger for små og mellemstore virksomheder, der skal sikre likviditet for 170 mia. kroner

Regeringens forslag om ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder og en udvidelse af A-skattelåneordningen førstebehandles i Folketinget i dag. Lovforslaget skal hastebehandles.

Christiansborg 2

Coronakrisen påvirker fortsat danske virksomheder og lønmodtagere. Særligt restaurationsbranchen, rejsebureauer, hoteller, butikker og frisører mv. forventes at være ramt på deres omsætning som følge af nedlukningen. Regeringen ønsker, at virksomhederne kommer så godt som muligt igennem krisen. Derfor førstebehandles der i dag lovforslag om følgende likviditetstiltag: 

- A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts 2021. Samtidig vil regeringen give mulighed for, at også store virksomheder kan anmode om lån for betalingerne i februar og marts 2021. 

- Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4½ måneder for alle virksomheder. 

- En ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den dobbelte moms i form af udskudt og ordinær moms, der skal angives og betales 1. marts 2021.

”Jeg er glad for, at vi kan hastebehandle det her lovforslag. Det er en alvorlig økonomisk krise, som Danmark stadig befinder sig i. Derfor ser vi i regeringen løbende på, hvordan vi fortsat bedst kan hjælpe lønmodtagere og virksomheder. Samlet set har regeringen styrket likviditeten i danske virksomheder med 300 mia. kroner og udbetalt hjælpepakker for 28 mia. kroner siden coronaen ramte Danmark, og med de nye tiltag kan vi øge likviditeten med yderligere 170 mia. kroner til virksomhederne”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Små og mellemstore virksomheder fik lagt momsperioder i 2020 sammen og dermed udskudt betalingen til foråret 2021. Men på grund af de fortsatte corona-restriktioner er regeringen nu klar med yderligere hjælp. Det er imidlertid ikke muligt at udskyde betalingsfristen igen, og derfor foreslår regeringen en ny momslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne et beløb rentefrit svarende til den moms, der skal afregnes her den 1. marts. 

”Regeringen tager virksomhedernes situation meget alvorligt, og vi er optaget af, at virksomhederne kommer så godt som muligt igennem krisen. Derfor stiller vi nu yderligere rentefrie lån til rådighed for de virksomheder, der står til at komme i klemme”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Læs mere her: 
Faktaark - Ny momslåneordning for SMV'er
Faktaark - Udvidelse af A-skattelåneordning