Gyldig fra

Flere sanktioner over for virksomheder, der hindrer Skatteforvaltningens kontrolarbejde

Nye initiativer i lovforslag skal dæmme op for stråmandskonstruktioner og skærpe konsekvenserne over for dem, der ikke indsender regnskaber til Skatteforvaltningen.

Illustrationsfoto

Ny lovgivning skal give Skatteforvaltningen flere redskaber til at kontrollere de virksomheder, der hindrer Skatteforvaltningens kontrolarbejde.

Det sker som led i 2. etape af Aftale om en styrket skattekontrol, som alle Folketingets partier indgik i marts 2021.

”Det er helt afgørende, at Skatteforvaltningen har effektive og tidssvarende redskaber til at kontrollere de virksomheder, der undgår at betale skatter og afgifter til fælleskabet. Det bidrager dette lovforslag til. Og det glæder mig meget, at alle Folketingets partier bakker op om regeringens ambition på området”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Med ny lovgivning kan Skatteforvaltningen iværksætte tre vigtige initiativer:

  • Mulighed for at inddrage eller nægte registrering til virksomheder, der undlader at indsende regnskaber til Skatteforvaltningen.
  • Mulighed for at pålægge ledelsen i uregistrerede virksomheder at hæfte for skatter for bl.a. at undgå anvendelse af stråmandsvirksomheder.
  • Nye krav om sikkerhedsstillelse fra virksomheder, der udgør en risiko for tab for staten.

Herudover indeholder lovforslaget et fjerde initiativ, der skal gøre tvangsbøder til et mere effektivt pressionsmiddel, og som ikke er en del af den politiske aftale.

”Når virksomheder ikke betaler den skat, de skal, er de med til at udhule finansieringen for det velfærdssamfund, vi allesamme nyder godt af. Det skader tilliden til Skatteforvaltningen, men værst af alt skader det sammenhængskraften i samfundet. Derfor vil jeg gøre alt, hvad jeg kan som skatteminister for at sikre, at vores kontrolmedarbejdere har de bedste redskaber til at opkræve de rette skatter og afgifter”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Lovforslaget ventes at træde i kraft 1. juli 2022.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk