Gyldig fra

Finanslovsforslag lægger op til nødvendige investeringer i skattevæsenet

Regeringen lægger op til, at Skatteministeriets samlede bevillingsniveau skal udgøre i alt 12,3 mia. kroner i 2023. Samtidig udmøntes midler til gennemførsel af sidste del af regeringens styrkelse af skattekontrollen i Danmark.

Femhundredesedler

Siden regeringen tiltrådte i 2019, er der på tre finanslove i træk og forslaget for 2023 foretaget massive investeringer i skattevæsenet.

Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til finansloven for 2023. Der lægges op til nødvendige investeringer i et effektivt og velfungerende skattevæsen. Regeringen lægger op til, at det samlede bevillingsniveau for Skatteministeriets område skal udgøre 12,3 mia. kroner i 2023. I bevillingsniveauet forudsætter regeringen, at der findes et finansieringsbidrag på 0,2 mia. kr. i forbindelse med de kommende forhandlinger om en flerårsaftale.

”Da regeringen tiltrådte i 2019, var det med en klar ambition om at genoprette tilliden til skattevæsenet. Vi har hele tiden vidst, at det ville være et langt sejt træk, og selvom vi nu står et bedre sted end i 2019, er vi fortsat ikke i mål. Med dagens forslag til finanslov sikrer vi nødvendige investeringer i skattevæsenet,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Regeringen er ved at reformere skattekontrollen i Danmark. Centralt i reformen er ansættelsen af 1.000 nye medarbejdere og oprettelsen af 8 nye skattecentre. I forlængelse af finanslov for 2023 udmøntes samtidig 200 mio. kr. til fjerde og sidste etape af regeringens reform af skattekontrollen i Danmark. Dermed sikres ansættelsen af de sidste 250 nye medarbejdere og åbningen af skattecentre i Svendborg og Frederikshavn.

”Med reformen af skattekontrol sikrer vi et markant og historisk løft af skattekontrollen i Danmark. Reformen sikrer, at det bliver lettere for det store flertal, der gerne vil gøre det rigtige, og sværere for de få, der bevidst forsøger at snyde fællesskabet. Med finanslovsforslaget udmønter vi midlerne til at komme helt i mål med reformen”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Regeringen vil snarest indkalde til politiske forhandlinger om en flerårig aftale for skattevæsenet.

Læs mere:
Faktaark 1 – Historiske investeringer i skattevæsenet 
Faktaark 2 – Kontroletape 4: 250 nye medarbejdere skal styrke skattekontrollen 

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk