Gyldig fra

Finanslovsaftalen sænker skatter og afgifter for ca. 400 mio. kr. årligt

Danskerne kan se frem til færre og lavere afgifter i 2019. Det er resultatet af finanslovsaftalen for 2019, som regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti. Samtidig udvides det forhøjede befordringsfradrag for pendlere i 25 yderkommuner.

Illustrationsfoto

Der er lavere og færre skatter og afgifter på vej til danskerne fra 2019. Regeringen har i dag indgået finanslovsaftalen for 2019 med Dansk Folkeparti, der samlet sænker og fjerner skatter og afgifter for ca. 400 mio. kr. årligt.

Aftalen indeholder en række sænkelser og fjernelser af afgifter. Bl.a. ligestilles elopvarmede sommerhuse med elopvarmede helårsboliger. Det betyder, at afgiften på el fra den 1. februar 2019 sænkes fra ca. 87 øre pr. kWh til ca. 26 øre pr. kWh for det forbrug, der overstiger 4.000 kWh om året. Det skønnes at give ejerne af ca. 40.000 sommerhuse – mange af dem i landdistrikterne – en besparelse på elregningen på i gennemsnit 3.000 kr.

Udover nedsættelsen af elvarmeafgiften er det bl.a. aftalt at sænke afgiften på øl- og vin. Afgiften på registrering af fly fjernes, og landmændene slipper fremadrettet for at betale foderfosfatafgift.

Afgiftssænkelserne med finanslovsaftalen for 2019 kommer oveni de mere end 100 afgifter, som regeringen har sænket eller helt fjernet siden 2015.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at det er lykkedes at lande en finanslov, der både sænker afgifter for borgerne og fjerne byrder for virksomhederne.

”Vi har nu landet den sidste finanslov i den her valgperiode, hvor vi for fjerde gang gør det billigere at være dansker og drive virksomhed. Samtidig tager vi endnu et skridt mod at mindske grænsehandlen, så vi kan få den handel hjem til de danske butikker. Samtidig styrker vi turismen – især i landdistrikterne – med sænkelsen af elvarmeafgiften. Alt i alt er det en rigtig god finanslov, vi er blevet enige med Dansk Folkeparti om”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i 25 yderkommuner udvides og gøres permanent

Med finanslovsaftalen for 2019 gør regeringen og Dansk Folkeparti det mere attraktivt at blive boende eller bosætte sig i Danmarks yderområder. Den midlertidige ordning med forhøjet befordringsfradrag for kørsel udover 120 km om dagen, der stod til at udløbe ved årets udgang, bliver nu gjort permanent. Samtidig udvides ordningen, så den også omfatter pendlere, der bor på 10 småøer, der hidtil ikke har været omfattet.

Den gennemsnitlige skattelettelse, som det forhøjede befordringsfradrag giver pendlere, der pendler mere end 120 km til og fra arbejde, er ca. 3.500 kr. Skattelettelsen varierer alt efter, hvor langt man pendler og hvor mange dage om året, man kører til og fra arbejde.

”Det er vigtigt, at vi gør mere for at fastholde og tiltrække borgere, der har lyst til at bosætte sig i de mindre byer og på småøerne. Det er kun rimeligt, at pendlerne får en ekstra skattemæssig gevinst ud af at bruge flere timer om dagen på landevejen mellem arbejde og hjemmet. Det er jeg glad for, vi er blevet enige med Dansk Folkeparti om, da det gavner de små bysamfund, og det bidrager i den grad også til at skabe et Danmark i bedre balance”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Udover det forhøjede befordringsfradrag er et nyt ø-fradrag også en del af Finansloven for 2019. Det nye ø-fradrag gælder fra 1. januar 2019 og vil give pendlere, der bor en ikke-brofast ø i de 25 yderkommuner, mulighed for at fradrage godt 200 kr. pr. nat, de ikke har mulighed for at komme hjem og overnatte pga. afstanden mellem arbejde og bopæl.

Med aftalen er alle de danske 27 småøer omfattet af det forhøjede befordringsfradrag og det nye ø-fradrag.

Læs faktaark om skatte- og afgiftsinitiativerne i finanslovsaftalen her

Faktaboks: De 25 kommuner omfattet af ordningen

Følgende 25 kommuner er omfattet af ordningen om det forhøjede befordringsfradrag:

Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa.

Derudover er pendlere, der bor på de 10 småøer, der ligger i kommuner, som ikke er omfattet af ordningen, nu omfattet af ordningen. Det gælder følgende småøer:

Aarø, Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø og Tunø.