Gyldig fra

Finanslovsaftale 2019: Toldkontrollen styrkes med op til ca. 20 ekstra toldere og bedre udstyr

Regeringen og Dansk Folkeparti er med finanslovsaftalen for 2019 enige om at styrke toldkontrollen. I alt afsættes der 52,5 mio. kr. til bl.a. at ansætte op til ca. 20 nye toldere.

Illustrationsfoto

Den danske toldkontrol styrkes med flere toldere og bedre udstyr. Det er regeringen og Dansk Folkeparti enige om med finanslovsaftalen for 2019.

I alt afsætter regeringen og Dansk Folkeparti 52,5 mio. kr. i 2019-2022 til at styrke toldkontrollen af varer, der føres ind- og ud af Danmark. Dermed kan der årligt ansættes op til ca. 20 nye toldere ved den danske grænse samt i Internationalt Postcenter. Derudover kan Toldstyrelsen anskaffe en ny pakkescanner.

Dermed tilføres Toldstyrelsen flere hænder og mere og bedre udstyr til at kontrollere både legale og illegale varer – herunder private pakker, der krydser den danske grænse – både ind og ud af Danmark.

”Det er prioriteret, at vi har et stærkt dansk toldvæsen. Allerede sidste år styrkede vi toldkontrollen på Finansloven for 2018. Og nu fortsætter vi ad samme vej med Dansk Folkeparti, så den nye Toldstyrelse får flere toldere og bedre udstyr. Det skal være med til at sikre, at der kommer færre illegale, farlige og sundhedsskadelige varer ind i Danmark, og at der bliver betalt det rigtige i moms, afgifter og told”, siger skatteminister Karsten Lauritzen

På finansloven for 2018 blev toldkontrollen styrket med 120 mio. kr. i 2018-2021, hvor en del af pengene gik til at ansætte ca. 40 toldere til at kontrollere varer i lufthavne, havne og i Internationalt Pakkecenter. Dertil blev der afsat 5 mio. kr. til en mobil pakkescanner.

Dermed fortsætter regeringen og Dansk Folkeparti deres prioritering af, at Danmark har et stærkt toldvæsen. Regeringen og Dansk Folkeparti er derudover enige om, at der i fremtiden skal være et stærkt fokus på samarbejdet mellem politi- og toldmyndighederne.